Välkommen till denna nya kurs som ger dig kunskap om och insikt i de två nya EU-förordningar om internationella frågor rörande makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden som antogs den 24 juni 2016 samt den helt nya svenska lagen om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer.

EU-förordningarna tillämpades den 29 januari 2019. De innebär att reglerna i 1990 års lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF) kommer att ersättas. För att förordningarna ska fungera i praktiken föreslår regeringen en ny lag som samlar de internationellt privat- och processrättsliga reglerna om makars och sambors förmögenhetsförhållanden och som ersätter tidigare regler på området. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019, ett beslut riksdagen väntas fatta i april.

Reglerna om när en svensk domstol kan utse en bodelningsförrättare ändras; reglerna om tillämplig lag ändras helt och det blir nya regler om erkännande och verkställighet av avgöranden från andra EU-länder. Det man kunde om dessa frågor måste nu läras om i grunden. Det får man hjälp med på i Nya regler om bodelning i internationella situationer.”

Som deltagare får du kunskap om:

 • De två nya EU-förordningarna om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden
 • Nya lagen om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer som förväntas träda i kraft den 1 juni.
 • Gränsdragningen mellan arv och bodelning mot bakgrund av aktuell praxis från EU-domstolen
 • Nya regler för giltighet av äktenskapsförord – svenskt och internationellt
 • När kan en svensk bodelningsförrättare utses?
 • Helt nya regler om tillämplig lag – dags att lära om!
 • Hur får du verkställighet av ett bodelningsförättarbeslut i andra länder?

Målgrupp:
Advokater, familjerättsjurister, domare

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  En översikt av EU-förordningarna och nya LIMF
  -Bakgrund
  -Det nya regelverkets uppbyggnad

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Att skriva äktenskapsförord och andra familjeförmögenhetsrättsliga avtal
  -Nya formkrav
  -Materiell giltighet - vad kan man skriva?
  -Avtal om behörig domstol - en nyhet!
  -Lagvalsavtal

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Vad gäller om man inget avtalat i förväg?
  -Var kan en tvist om bodelning slitas?
  -Spelar det någon roll om bodelning ska göras p.g.a. äktenskapsskillnad eller dödsfall?
  -De nya lagvalsreglerna - övergången från föränderlighets- till oföränderlighetsprincipen
  -De särskilda nordiska reglerna - möjlighet eller problem?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Erkännande och verkställighet
  -Erkännande och verkställighet av avgöranden från (1) andra EU-länder som är bundna av förordningarna; (2) andra nordiska länder och (3) resten av världen

 • 16.00-

  Kursen avslutas.