Allt fler blir sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Den 31 mars 2016 börjar därför nya föreskrifter att gälla.

De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som börjar att gälla i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar för.

Med anledning av de nya föreskrifterna håller vi en eftermiddagskurs i ämnet.

Programinnehåll

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Bakgrund och syfte
 • Föreskriftens innehåll och krav
 • Konsekvenser av föreskriften
 • Vilka föreskrifter upphävs?
 • Aktuellt rättsfall

Ansvar, roller och samverkan

 • Arbetsgivaren
 • Medarbetaren
 • Arbetsmiljöombudet

Arbetsmiljöarbetet

 • Hur kan chefer/ledare förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning?
 • Att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa och att tid för återhämtning finns?
 • Att chefer/ledare praktiskt kan hantera konflikter?
 • Hur hantera kränkande särbehandling samt att det finns rutiner?
 • Att uppdatera arbetsmiljöpolicyn och få samtliga medarbetare att känna till målen?
 • Den nya föreskriften kopplat till SAM

Kursprogram

 • 12.30-13.00

  Inskrivning

 • 13.00-14.15

  Pass I

 • 14.30-16.00

  Pass II

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har hög klass på föreläsarna. De kan sina ämnen, är mycket pedagogiska och väljer bra rättsfall.

Medarbetare på Advokatfirman Ljungberg & Tvede AB

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag

BG Institute har ett professionellt och trevligt bemötande!

Elisabeth Ask Lundgren

Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB