Förenklade regler om frivillig skattskyldighet trädde i kraft 1 januari 2014. Hur tillämpas de nya reglerna och vilka konsekvenser har de fått?

I den här kursen koncentrerar vi oss på den praktiska hanteringen av moms inom fastighetsbranschen. Vilka lokaler som omfattas av frivillig skattskyldighet och hur momsen hanteras på gemensamma kostnader samt på ny-, till- och ombyggnationer är frågor som behandlas. Vi tittar även på hur momsen ska hanteras i en jämkningssituation och vad du bör tänka på ur ett momsperspektiv vid en fastighetsförsäljning.

Vidare går vi igenom de betydelsefulla och viktiga nyheterna som tillkommit på området. Genom aktuella rättsfall och ställningstaganden ser vi hur stor påverkan regelverket har. Vanligt förekommande frågeställningar gäller hur momsen ska hanteras i samband med omstruktureringar respektive paketeringar av fastigheter.

Vi går igenom vad den omvända skattskyldigheten innebär och vilka kriterier som gäller för att kunna fakturera utan moms. Vi tittar på när i tiden momsen ska redovisas i samband med en entreprenad och tar upp den momsmässiga skillnaden mellan att bygga i egen regi eller på annans mark. Vid byggnation i egen regi tittar vi på avsikten –  om fastigheten ska säljas, hyras ut eller användas i egen verksamhet – och belyser då skillnader, såsom eventuell uttagsbeskattning vid försäljning.

Under föreläsningen varvar Pia sin teoretiska kunskap med lång erfarenhet av kundarbete och tillför på detta sätt en praktisk vinkel. Det här är en intensiv kurs för dig som vill hålla dig uppdaterad, undvika misstag och öka lönsamheten i företaget.

Under kursen behandlas bland annat:

 • Hantering av moms i uppförandeskede
 • Jämkning samt löpande momsredovisning.
 • Reglerna om uppförandeskede
 • Retroaktiva avdrag
 • Frivillig skattskyldighet
 • Moms på hyra
 • Omvänd skattskyldighet vid handel inom EU
 • Omvänd beskattning
 • Uttagsbeskattning
 • Fällor, fel och undantag

Som deltagare får du kunskap om:

 • Det aktuella regelsystemet för fastighet- samt byggbranschen
 • Aktuella frågeställningar inom bygg- och fastighetsbranschen
 • Nyheter på momsområdet, nya lagförslag, ställningstagande samt aktuella rättsfall


DÄRFÖR SKA DU GÅ KURSEN

För att kunna agera professionellt och fatta rätt beslut behöver du kunskap om de komplicerade regler som finns vad gäller fastighets- och byggmoms. Du behöver även känna till nyheter och ändringar inom lagstiftningen. Med rätt kunskap förebygger och förhindrar du kostsamma misstag. Under kursen reder vi ut krångliga begrepp och ger svar på dina frågor.


Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt Mervärdesskattelagen i i fastightes- samt byggbranschen, exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, CFO, ekonomiansvariga på företag, advokater samt andra personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med specifika momsfrågor i de aktuella branscherna.


 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Under detta pass går vi igenom nya lagförslag samt aktuella skrivelser och ställningstaganden från skatteverket under år 2014.

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Under detta pass går vi igenom de nya reglerna om frivillig skattskyldigheterna samt praktiska exempel.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Under detta pass redogörs för reglerna om uppförandeskede, retroaktivt avdrag samt jämkningsreglerna

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Genomgång av olika problemställningar avseende momsen för byggbranschen. Begreppen omvänd byggmoms, byggnation i egen regi, uttagsbeskattning samt redovisning av moms i samband med utåtriktad entreprenad.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

Har gått flera kurser i er regi och är nöjd med både arrangemanget och ämnesurvalet.
Era föreläsare har en klar och nära dialog med de kompetenta kursdeltagarna.

Anders Thomsson

Svalner, skatterådgivning