Delta på denna kurs där Pia varvar sin materiella kunskap med sin långa erfarenhet av kundarbete. En intensiv kurs för dig som vill hålla dig uppdaterad, undvika misstag och öka lönsamheten i företaget.

Vad har vi dragit för erfarenheter av de förenklade regler om frivillig skattskyldighet som trädde ikraft 1 januari 2014? Hur tillämpas reglerna och vilka konsekvenser har de fått? Vi koncentrerar oss på den praktiska av moms inom fastighetsbranschen. Vilka lokaler omfattas av frivillig skattskyldighet, hur hanteras momsen på gemensamma kostnader, hur momsen ska hanteras på ny- till och ombyggnationer, hur momsen ska hanteras i en jämkningssituation, vad man ska tänka på vid en fastighetsförsäljning ur ett momsperspektiv.

Vi går även igenom de betydelsefulla och viktiga nyheterna som tillkommit på området. Genom aktuella rättsfall och ställningstaganden ser vi hur stor påverkan regelverket har. Vidare uppkommer ofta frågeställningar hur momsen ska hanteras i samband med omstruktureringar samt paketeringar av fastigheter.

Vi går igenom vad den omvända skattskyldigheten innebär och vilka kriterier som gäller för att kunna fakturera utan moms. När i tiden ska momsen ska redovisas i samband med en entreprenad. Att bygga i egen regi alternativt på annans mark, vad blir den momsmässiga skillnaden? Om du bygger i egen regi – är då avsikten att fastigheten ska säljas, hyras ut eller ska den användas i egen verksamhet? För det fall fastigheten ska säljas, kan det bli frågan om så kallad uttagsbeskattning.

Under föreläsningen varvar Pia sin materiella kunskap med sin långa erfarenhet av kundarbete och tillför på detta sätt även praktisk vinkel. En intensiv kurs för dig som vill hålla dig uppdaterad, undvika misstag och öka lönsamheten i företaget.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Det aktuella regelsystemet för fastighet- samt byggbranschen
 • Aktuella frågeställningar inom bygg och fastighetsbranschen
 • Nyheter på momsområdet, nya lagförslag, ställningstagande samt aktuella rättsfall

För att kunna agera professionellt och fatta rätt beslut behöver du kunskap och förståelse kring de komplicerade regler som finns inom fastighets och byggmomsen. Du behöver också känna till nya lagar och regler. Med rätt kunskap förebygger du och förhindrar att göra kostsamma misstag. Under denna dag reder vi ut krångliga begrepp och ger svar på dina frågor. Spara pengar genom att göra rätt i en värld av krångliga regler.

Alla bör gå en generell momskurs åtminstone vartannat år för att hålla sig uppdaterad och när det kommer lagändringar är det extra viktigt med mer frekvent kompetensutveckling.


 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt Mervärdesskattelagen i i fastighets- samt byggbranschen, exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, CFO, ekonomiansvariga på företag, advokater samt andra personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med specifika momsfrågor i de aktuella branscherna.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

  Aktuella rättsfall och ställningstaganden från år 2015 samt aktuella EU-domar på området

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

  Reglerna om frivillig skattskyldighet samt aktuella frågeställningar

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

  Reglerna om uppförandeskede, retroaktivt avdrag samt jämkningsreglerna

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

  Genomgång av olika problemställningar avseende momsen för byggbranschen. Begreppen omvänd byggmoms,
  byggnation i egen regi, uttagsbeskattning samt redovisning av moms i samband med utåtriktad entreprenad.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

Jag går på kurs för att bli mer insatt i momsfrågor och för att bli uppdaterad om nya regler på området.
BG Institute är en informationsberikad arrangör på ett pedagogiskt sätt.

Maria Haddad

Mecon Bygg AB

Trevligt bemötande. Bra lokaler. God frukost. Pålästa föreläsare.

Hans Tejnung

Bokförarn i Hallstahammar AB

Jag kommer definitivt hålla utkik efter andra passande kurser hos BG Institute, bra föreläsare och bra upplägg.

Maya Bäckström

LR Revision & Redovisning i Umeå