Reglerna kring momshantering är krångliga, det görs oförutsägbara tolkningar, ständiga förändringar samt anpassningar till EU – vilket gör att alla företag berörs. Regler som är svåra att tyda och komplicerade är tyvärr lätt att hantera felaktigt. Det kan innebära oönskade konsekvenser som till exempel straffavgifter och andra onödiga kostnader.
Vi fokuserar på nyheter inom momsområdet under 2014 och vad kommer att ske under 2015. Skatteverket föreslår försämrade momsregler för koncerner i januari 2015.

Inledningsvis går vi igenom alla nyheter på området, aktuella rättsfall samt ställningstaganden. Under dagen varvas teori med praktiska exempel. Aktuella rättsfall samt ställningstaganden spänner över flera områden, exempelvis momshanteringen av konferenstjänster, verksamhetsöverlåtelser, samt utlägg och vidarefakturering.

Många anser att momsreglerna vid internationell handel är komplicerade. Vi går igenom bestämmelserna om var olika tjänster och varor ska beskattas inom EU. Redovisning och rapportering av försäljning av tjänster och varor till och från andra EU-länder är också ett viktigt moment att kunna hantera. Det är också nödvändigt att veta vilka dokument som du måste ha för att kunna bevisa att du har hanterat din försäljning momsmässigt korrekt.

2015 kommer nya regler att träda i kraft avseende tillhandahållande av elektroniska tjänster till privatpersoner. Under kursdagen går vi översiktligt igenom de nya reglerna samt vad dessa får för praktiska konsekvenser för svenska företag.

Inom fastighetsmomsen finns många komplicerade områden som du måste behärska för att kunna ge goda råd och fatta bra beslut. Komplicerade regler innebär att det är lätt att göra fel, fel som kan kosta mycket pengar. Vi tittar på de nya reglerna om frivillig skattskyldighet som trädde ikraft 1 januari 2014.  Vidare uppkommer ofta frågeställningar om hur momsen ska hanteras i samband med omstruktureringar samt paketeringar av fastigheter.

Som deltagare får du kunskap om

 • Nyheter på momsområdet, nya lagförslag, ställningstaganden samt aktuella rättsfall
 • Aktuell översikt av regelsystemet vid internationell handel
 • Aktuella frågeställningar inom bygg- och fastighetsbranschen

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad då det hela tiden sker förändringar. För att undvika negativa momskonsekvenser och optimera företagets resultat bör alla gå en momskurs vartannat år för att hålla sig uppdaterad.

 


Målgrupp

Kursen riktar sig till de som kommer i kontakt med Mervärdesskattelagen i olika sammanhang, exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, CFO, ekonomiansvariga på företag, advokater samt andra personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med momsfrågor. För dig som behöver klara av företagets svåraste momsfrågor.


 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Under detta pass går vi igenom nya lagförslag samt aktuella skrivelser och ställningstaganden från skatteverket under år 2014.

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Genomgång av aktuella rättsfall från förvaltningsdomstolen samt EU domstolen

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Under detta pass redogörs för hur internationella varu samt tjänstetransaktioner ska beskattas samt redovisas. Vi går också igenom förslaget till nya regler avseende elektroniska tjänster som träder ikraft 1 januari 2015.

 • 14.45 – 16.00

  Genomgång av olika problemställningar avseende momsen i samband med uthyrning – samt försäljning av fastighet. Fokus ligger på de nya reglerna som gäller från och med 1 januari 2014. Hur ska momsen hanteras i samband med paketering av fastighet? Vidare behandlas aktuella momsfrågor för byggföretag.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

Jag kommer definitivt hålla utkik efter andra passande kurser hos BG Institute, bra föreläsare och bra upplägg.

Maya Bäckström

LR Revision & Redovisning i Umeå

Mycket bra. Stort utbud och mycket kompetenta föreläsare. Bra lokaler med närhet till bra kommunikationer.

Eva Y Nilesen

Skattebetalarnas Servicebyrå