Reglerna kring momshantering är krångliga, det görs oförutsägbara tolkningar, ständiga förändringar samt anpassningar till EU – vilket gör att alla företag berörs. Regler som är svåra att tyda och komplicerade är tyvärr lätt att hantera felaktigt. Det kan innebära oönskade konsekvenser som till exempel straffavgifter och andra onödiga kostnader.

Under denna kursdag fokuserar vi på nyheter inom momsområdet under 2017 och vad som kommer att ske under år 2018.

Inledningsvis går vi igenom alla nyheter på området, aktuella rättsfall samt ställningstaganden. Under dagen varvas teori med praktiska exempel, aktuella rättsfall samt ställningstaganden som spänner över flera områden, exempelvis inträde till evenemang, ett eller flera tillhandahållanden, hantering av förmedlingstjänster, social omsorg.

Många anser att momsreglerna vid internationell handel är komplicerade. Vi går igenom bestämmelserna om var olika tjänster och varor ska beskattas inom EU. Redovisning och rapportering av försäljning av tjänster och varor till och från andra EU länder är också ett viktigt moment att kunna hantera. Det är också nödvändigt att veta vilka dokument som du måste ha för att kunna bevisa att du har hanterat din försäljning momsmässigt korrekt.

2015 trädde nya regler ikraft avseende tillhandahållande av elektroniska tjänster till privatpersoner. Under kursdagen går vi översiktligt igenom vad dessa regler har fått för praktiska konsekvenser för svenska företag. Vidare berörs också vad de nya importreglerna har fått för konsekvenser för svenska företag

Inom fastighetsmomsen finns många komplicerade områden som du måste behärska för att kunna ge goda råd och fatta bra beslut. Komplicerade regler innebär att det är lätt att göra fel, fel som kan kosta mycket pengar. Under kursdagen koncentrerar vi oss på den praktiska hanteringen av moms inom bygg- och fastighetsbranschen. Vidare uppkommer ofta frågeställningar hur momsen ska hanteras i samband med omstruktureringar samt paketeringar av fastigheter.

 • Nyheter på momsområdet
 • Nya regler
 • Aktuella ställningstagande samt rättsfall under år 2016 och 2017
 • Aktuell översikt av regelsystemet vid internationell handel
 •  Importreglerna
 • Reglerna för elektroniska tjänster
 • Aktuella frågeställningar inom bygg- och fastighetsbranschen

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till de som kommer i kontakt Mervärdesskattelagen i olika sammanhang, exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, CFO, ekonomiansvariga på företag, advokater, jurister samt andra personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med momsfrågor. För dig som behöver klara av företagets svåraste momsfrågor.

 

Kursprogram

 • 8.00–9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00-10.00

  Pass I
  Under detta pass går vi igenom nya lagförslag samt aktuella skrivelser och ställningstaganden från skatteverket under år 2015 samt 2016.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Genomgång av aktuella rättsfall från förvaltningsdomstolarna samt EU domstolen

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Under detta pass redogörs för hur internationella varu samt tjänstetransaktioner ska beskattas samt redovisas. Importmomsen samt hantering av elektroniska tjänster berörs under detta pass.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Genomgång av olika problemställningar avseende momsen i samband med uthyrning – samt försäljning av fastighet. Hur ska momsen hanteras i samband med paketering av fastighet? Vidare behandlas aktuella momsfrågor för byggföretag.

 • 16.00

  Kursen avslutas