Reglerna kring momshantering är krångliga, det görs oförutsägbara tolkningar, ständiga förändringar samt anpassningar till EU – vilket gör att alla företag berörs. Regler som är komplicerade och svåra att tyda är tyvärr lätt att hantera felaktigt. Det kan innebära oönskade konsekvenser som till exempel straffavgifter och andra onödiga kostnader.
Vi fokuserar på nyheter inom momsområdet under 2018 och vad som kommer att ske under år 2019.

Inledningsvis går vi igenom alla nyheter på området, aktuella rättsfall samt ställningstaganden. Under dagen varvas teori med praktiska exempel, aktuella rättsfall samt ställningstaganden som spänner över flera områden, exempelvis hantering av blandade tillhandahållanden och nya förslag om ändringar i EU direktivet.

Många anser att momsreglerna vid internationell handel är komplicerade. Vi går igenom bestämmelserna om var olika tjänster och varor ska beskattas inom EU. Redovisning och rapportering av försäljning av tjänster och varor till och från andra EU länder är också ett viktigt moment att kunna hantera. Det är också nödvändigt att veta vilka dokument som du måste ha för att kunna bevisa att du har hanterat din försäljning momsmässigt korrekt. Handel på nätet blir allt vanligare och vi går igenom momskonsekvenserna vid försäljning till privatpersoner inom EU.

Inom fastighetsmomsen finns många komplicerade områden som du måste behärska för att kunna ge goda råd och fatta bra beslut. Komplicerade regler innebär att det är lätt att göra fel, fel som kan kosta mycket pengar. Under kursdagen koncentrerar vi oss på den praktiska hanteringen av moms inom bygg och fastighetsbranschen i ljuset av det nya fastighetsbegreppet som infördes år 2017. Vidare uppkommer ofta frågeställningar hur momsen ska hanteras i samband med omstruktureringar samt paketeringar av fastigheter.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad då det hela tiden sker förändringar. För att undvika negativa momskonsekvenser och optimera företagets resultat bör alla gå en momskurs vartannat år för att hålla sig uppdaterad.

 

Som deltagare får du kunskap om:

Nyheter på momsområdet:

 • Nya regler 2018 samt kommande förslag 2019
 • Aktuella ställningstaganden samt rättsfall under 2018
 • Vad är på gång inom EU som påverkar rättstillämpningen i Sverige?
 • Fastighetsmoms – nyheter på området
 • Internationell handel

Målgrupp:

Kursen riktar sig till de som kommer i kontakt med Mervärdesskattelagen i olika sammanhang, exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, CFO, ekonomiansvariga på företag, advokater samt andra personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med momsfrågor. Utbildningen är till för dig som behöver klara av företagets svåraste momsfrågor.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10-15

  Pass I
  Under detta pass går vi igenom nya lagförslag 2019 samt aktuella skrivelser och ställningstaganden från skatteverket under år 2018.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Genomgång av aktuella rättsfall från förvaltningsdomstolarna samt EU domstolen

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Under detta pass redogörs för hur internationella varu samt tjänstetransaktioner ska beskattas samt redovisas. Momskonsekvenserna vid E-handel berörs även under detta pass.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Genomgång av olika problemställningar avseende momsen i samband med uthyrning – samt försäljning av fastighet. Vidare behandlas aktuella momsfrågor för byggföretag.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.