Reglerna kring momshantering är krångliga, det görs oförutsägbara tolkningar, ständiga förändringar samt anpassningar till EU – vilket gör att alla företag berörs. Reglerna är komplicerade, svåra att tyda och blir därmed lätta att hantera felaktigt. Det kan innebära oönskade konsekvenser som till exempel straffavgifter och andra onödiga kostnader.

Livesändning – kurstillfället den 10 december kommer endast att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Just nu pågår den största momsreformen på 25 år inom EU. Under åren 2019 – 2022 införs successivt nya regler i svensk rätt som får stort genomslag för företag med gränsöverskridande transaktioner.

Inledningsvis går vi igenom alla nyheter på området, aktuella rättsfall samt ställningstaganden. Under dagen varvas teori med praktiska exempel, aktuella rättsfall samt ställningstaganden som spänner över flera områden.

Vi går igenom bestämmelserna om var olika tjänster och varor ska beskattas inom EU. Redovisning och rapportering av försäljning av tjänster och varor till och från andra EU länder är också ett viktigt moment att kunna hantera. Det är också nödvändigt att veta vilka dokument som du måste ha för att kunna bevisa att du har hanterat din försäljning momsmässigt korrekt. Handel på nätet blir allt vanligare och vi går igenom momskonsekvenserna vid försäljning till privatpersoner inom EU.

Inom fastighetsmomsen finns många komplicerade områden som du måste behärska för att kunna ge goda råd och fatta bra beslut. Komplicerade regler innebär att det är lätt att göra fel, fel som kan kosta mycket pengar. Under kursdagen koncentrerar vi oss på den praktiska hanteringen av moms inom bygg och fastighetsbranschen i ljuset av det nya fastighetsbegreppet som infördes år 2017. Vidare uppkommer ofta frågeställningar hur momsen ska hanteras i samband med omstruktureringar samt paketeringar av fastigheter.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad då det hela tiden sker förändringar. För att undvika negativa momskonsekvenser och optimera företagets resultat bör alla gå en momskurs vartannat år för att hålla sig uppdaterad.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Nyheter på momsområdet
 • Nya regler 2020 samt kommande förslag 2021
 • Aktuella rättsfall samt förhandsbesked och EU domar under 2020
 • Aktuella ställningstaganden från skatteverket som påverkar de svenska företagens momsredovisning
 • Aktuella frågeställningar rörande internationell handel
 • Vad är på gång inom EU som påverkar rättstillämpningen i Sverige?
 • Stora momsreformen inom EU som föreslås till 2022
 • Aktuella frågeställningar rörande fastighets- samt byggmoms
 • Avdragsrätt för ingående moms på konsultkostnader kopplade till omstruktureringar

Målgrupp:

Kursen riktar sig till de som kommer i kontakt med Mervärdesskattelagen i olika sammanhang, exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, CFO, ekonomiansvariga på företag, advokater samt andra personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med momsfrågor. Utbildningen är till för dig som behöver klara av företagets svåraste momsfrågor.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I

 • 10.30 – 11:45

  Pass II

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.