Den högaktuella och populära temadagen om revisorsjuridik för dig som kommer i kontakt med bolagsrätt, moms- och inkomstskattefrågor med Erik Nerep, Pia Hedberg och Magnus Vennerström.

BG Institute har sedan 2008 genomfört denna årliga mycket uppskattade nyhetsdag som behandlar senaste nytt inom revisorsjuridik, moms och inkomstskattefrågor.

Kursens utgångspunkt är de riktigt högaktuella och intressanta frågeställningarna i kombination med fördjupning i inom de mest aktuella områdena vid tidpunkten för tillfället för att du som deltagare skall kunna dra tillhandahålla ännu bättre rådgivning.

Erik Nerep tillhandahåller under förmiddagen en genomgång av nyheter på det bolagsrättsliga området. Exempelvis kommer nyheter och förslag om ändringar i aktiebolagslagen och revisorslagen att behandlas som kommer vara av betydelse för revisorer och redovisningskonsulter. Vidare behandlas nyheter från Högsta domstolens rättspraxis om bl.a. skadeståndsansvaret, emissionsgarantier, ansvaret vid kritisk kapitalbrist, koncernbidraget, de formella bestämmelsernas i ABL 18 kap tvingande natur, m.m.

Vidare kommer Erik Nerep även behandla nyheter från pågående omfattande tvister och betydelsen av principalansvar, regressrätt, jämkning, etc.

Under eftermiddagen behandlas aktuella frågor på momsområdet. Pia Hedberg presenterar en genomgång och uppföljning av nya lagändringar, ny rättspraxis och nya skrivelser från Skatteverket. Vidare ges en ingående redogörelse av inkomstskatteområdet av Magnus Vennerström.


MÅLGRUPP

Revisorer, redovisningskonsulter, skattejurister, ekonomichefer, CFO:s, controllers, bolagsjurister etc.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I

 • 10.15 – 10.30

  Kaffepaus

 • 10.30 –12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.15

  Pass III

 • 14.15– 14.30

  Kaffepaus

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 –

  Kursen avslutas

Citat

Jag har aldrig tidigare gått på kurs hos er men mitt första intryck har varit mycket positivt. Kursen och föreläsaren samt BG Institutes egen personal har varit mycket bra.

Medarbetare på Ernst & Young

Trygg och seriös arrangör som lockar till sig deltagare med intressanta ämnen och föreläsare. Min favorit är Erik Nerep som är en absolut dignitet inom aktiebolagsrätt och affärsjuridik samt väldigt pedagogisk och underhållande.

Medarbetare på Falu Ekonomi och Revision

Trevligt bemötande. Bra lokaler. God frukost. Pålästa föreläsare.

Hans Tejnung

Bokförarn i Hallstahammar AB