Under 2018 återkommer vår högaktuella och populära temadag om revisorsjuridik. Vår årliga temadag riktar sig till dig som kommer i kontakt med bolagsrätt, moms- och inkomstskattefrågor.

BG Institute har sedan 2008 genomfört denna årliga, mycket uppskattade nyhetsdag som varje år behandlar senaste nytt inom revisorsjuridik, moms och inkomstskattefrågor.

Kursens utgångspunkt är de riktigt högaktuella och intressanta frågeställningarna, i kombination med fördjupning i inom de mest aktuella områdena vid tidpunkten för tillfället för att du som deltagare ska kunna tillhandahålla ännu bättre rådgivning.

Under förmiddagen får du en genomgång av nyheter på det bolagsrättsliga området. Exempelvis kommer nyheter och förslag om ändringar i aktiebolagslagen och revisorslagen att behandlas som kommer att vara av betydelse för revisorer och redovisningskonsulter. Vidare behandlas nyheter från Högsta domstolens rättspraxis om bland annat skadeståndsansvaret, emissionsgarantier, ansvaret vid kritisk kapitalbrist, koncernbidraget och de formella bestämmelserna i ABL 18 kap om tvingande natur.

Vidare kommer det behandlas nyheter från pågående omfattande tvister och betydelsen av principalansvar, regressrätt, jämkning, med mera.

Under eftermiddagen behandlas aktuella frågor på momsområdet där det presenteras en genomgång och uppföljning av nya lagändringar, ny rättspraxis och nya skrivelser från Skatteverket. Vidare ges en ingående redogörelse av inkomstskatteområdet.

MÅLGRUPP

Revisorer, redovisningskonsulter, skattejurister, ekonomichefer, CFO:s, controllers, bolagsjurister etc.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas