Migrationsrätten är i ständig förändring och få rättsområden är utsatta för en så hastig utveckling. Tillsammans med Migrationsverkets biträdande rättschef, Carl Bexelius, presenterar vi nyhetsdagen i migrationsrätt 2018.

Syftet med nyhetsdagen är att du ska få en fördjupad insikt i den senaste tidens rättspraxis från Migrationsöverdomstolen, ECHR (European Court of Human Rights) och EU-Domstolen samt uppdaterad landpraxis avseende de största asylländerna.

Dagen ger dig en praktiskt inriktad uppdatering för att på så sätt spara tid samt säkerställa att du löpande ligger i framkant inom migrationsrätten.

Ämnet utvecklas som ovan nämnt hastigt och är ständigt aktuellt. Bexelius kommer att ta upp bland annat skyddsprövningen för asylsökande från Afghanistan, med anledning av att UNHCR och EASO gör olika bedömning i den frågan, samt status avseende gymnasielagen.

Generellt sett kommer följande att behandlas:

• Den senaste praxisen från Migrationsöverdomstolen
• En uppdatering av de senaste årens lagändringar rörande förutsättningarna för uppehållstillstånd för asylsökande
• En överblick och genomgång av gällande nationell och internationell praxis och ställningstaganden rörande de vanligaste asylproducerande länderna
• Uppdaterad kunskap om rättsläget för vanligt förekommande frågeställningar på området, och var svårigheterna ligger i dessa
• Erfarenheterna från genomförandet av CEAS (Common European Asylum System)

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister och andra jurister med intresse för att åta sig uppdrag som offentligt biträde i migrationsärenden.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.