Migrationsrätten är i ständig förändring och regelverket blir allt mer snårigt. Tillsammans med Migrationsverkets biträdande rättschef, Carl Bexelius, presenterar vi nyhetsdagen i migrationsrätt 2019.

Syftet med nyhetsdagen är att du ska få en förbättrad överblick över hur regelverket på migrationsrättens område hänger ihop och en uppdatering av det senaste årets nationella och internationella praxis – med fokus på asylområdet. Genomgången omfattar avgöranden från Migrationsöverdomstolen, EU-domstolen och EU-domstolen samt uppdaterad landpraxis avseende de största asylländerna.

Dagen ger dig som ombud en praktiskt inriktad uppdatering för att på så sätt spara tid samt säkerställa att du löpande ligger i framkant inom migrationsrätten.

Under nyhetsdagen kommer Bexelius ge en överblick på migrationsrättsområdet och lyfta upp delar som är särskilt relevanta från ett ombuds perspektiv och då även ta upp riktlinjer från Migrationsverket, UNHCR och EASO.

Generellt sett kommer följande att behandlas:

 • En genomgång av hur det nuvarande regelverket hänger ihop, förhållandena mellan utlänningslagen och den tillfälliga lagen.
 • En uppdatering av de senaste årens lagändringar rörande förutsättningarna för uppehållstillstånd för asylsökande.
 • En överblick och genomgång av gällande nationell och internationell praxis och ställningstaganden rörande de vanligaste asylproducerande länderna.
 • Uppdaterad kunskap om rättsläget för vanligt förekommande frågeställningar på området, t.ex. rörande arbetstillstånd, och vari svårigheterna ligger.

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister och andra jurister med intresse för att åta sig uppdrag som offentligt biträde i migrationsärenden.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Bakgrund och dagens förutsättningar för uppehållstillstånd i Sverige, bl.a.
  • utlänningslagen och den tillfälliga lagen
  • uppdatering av rättsläget (lagstiftning/praxis) inom andra områden än asyl

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Asylprövningen: utgångspunkter och fokus idag, bl.a.
  • Rättskällor och grundläggande krav på handläggningen

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Aktuella frågeställningar i asylärenden, bl.a.
  • Identitet och hemvist
  • Uteslutande (exklusion)
  • Verkställighetshinder

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Relevanta frågeställningar för vanligt förekommande asylländer, bl.a.
  • Syrien
  • Afghanistan
  • Irak
  • Somalia

 • 16.00-

  Kursen avslutas.