VA-juridik är inte ett eget rättsområde och frågorna som hanteras inom området spänner därför över flera olika rättsområden, såsom miljörätt, plan- och bygglagstiftningen och offentlig rätt. Syftet med denna kurs är att utgöra en nyhetsdag där du uppdateras på de viktigaste nyheterna inom berörd lagstiftning under ledning av advokaterna Agnes Larfeldt och Johanna Lindqvist som är specialiserade på miljö- och vattenrätt samt Irina Persson.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 5,48 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


Nyhetsdagen 2022 kommer innehålla följande:

 • En uppdatering av lagstiftningen inom va-rättsområdet och eventuella nyheter såvitt avser nationell lagstiftning och vägledningar
 • Fokus på de lagändringar som träder i kraft efter riksdagens antagande av prop. 2021/22:208 (Vägar till hållbara vattentjänster)
 • Uppdatering av vad som hänt under det senaste året och vad som är på gång inom EU avseende Ramvattendirektivet, Avloppsdirektivet och Industriutsläppsdirektivet samt eventuella avgöranden från EU-domstolen
 • En genomgång av relevant praxis på området, såväl inom lagen om vattentjänster, plan- och bygglagstiftningen som miljöbalken
 • Genomgång av Svenskt Vattens förslag till nytt normalförslag för kommunernas ABVA
 • Dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer inklusive praktiska exempel

Målgrupp

 • Projektledare/fastighetsutvecklare etc
 • VA-chefer, VA-ingenjörer m fl vid kommunala va-bolag/förvaltningen
 • Tillsynshandläggare vid kommunala tillsynsmyndigheter för miljö och hälsa
 • Planhandläggare
 • Teknik- och miljökonsulter
 • Kommunjurister
 • Advokater
 • Bolagsjurister på tex fastighetsbolag/fastighetsutvecklingsbolag

Syfte med utbildningen

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en initierad uppdatering av det senaste inom va-juridiken samtidigt som det finns tid för fördjupade diskussioner och möjlighet att ställa frågor.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Uppdatering av nyheter i lagstiftning och vägledningar

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Uppdatering av EU-direktiv och EU-rättslig praxis

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Ny och aktuell praxis från Mark- och miljööverdomstolen

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Fokus dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer med praktiska exempel

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 30 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Agnes Larfeldt
Advokat
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Irina Persson
Utredningsingenjör
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Johanna Lindqvist
Counsel
Läs mer