Inom arvsrätten sker det ständigt en uppdatering av nyare praxis, från såväl underinstanser som från överrätten. Advokat Fredric Renström ger dig en uppdatering av nyare praxis inom området  och fokuserar på att ge dig bättre förståelse av de mest svårtillgängliga områdena inom arvsrätten.

BG Institute har under flera år, i samarbete med Fredric Renström, genomfört en mycket välbesökt och uppskattad nyhetsdag i arvsrätt, där följande frågor behandlas;

•  De svåröverskådliga regelsystemen avseende bland annat bestämmelserna i 3 kapitlet ÄB
•  Ärvdabalken om sekundosuccession, vederlag, förkovran m.m
•  6 kapitlets (ÄB) bestämmelser om förskott
•  7 kapitlets (ÄB) bestämmelser om laglott och det förstärkta laglottsskyddet
•  Vissa huvudregler avseende testamentes upprättande, återkallelse samt tolkningsregler
•  Vissa bestämmelser om dödsboförvaltning, framförallt med inriktning
på boutredningsmannens och testamentsexekutorns ansvarsområde
och befogenheter
•  En kortare redogörelse över den nya arvsförordningen

Nyhetsdagen har genomförts löpande under cirka 10 år och är alltid lika aktuell. Kanske är det som Fredric Renström säger; dessa frågor är de svåraste inom arvsrätten. Undervisningen sker i seminarieform med många praktiska tips.

Nyhetsdagen avslutas med mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med experter och kollegor.


 

Målgrupp

Advokater och jurister, samt tidigare kursdeltagare på arvskurser som vill få en uppdatering av nyare praxis inom området.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Nyhetsdagen avslutas med mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med experter och kollegor

Citat

Fredric Renström är kunnig, rolig och pedagogisk

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå