Migrationsrätten är i ständig förändring. Få rättsområden är utsatta för en så hastig rättsutveckling. Nyhetsdagens syfte är att ge dig praxisuppdateringar och att ge dig som kursdeltagare kunskap om den senaste utvecklingen i nationell och internationell migrationsrätt såväl som kommande rättsutveckling.

Deltagaren får en fördjupning  i den senaste tidens rättspraxis från Migrationsöverdomstolen, Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter i Strasbourg och EU-Domstolen i Luxemburg och uppdaterad landpraxis avseende de största asylländerna.

Kursen lägger särskild vikt vid några brännande aktuella frågor som hur praxis avseende särskilt och synnerligen ömmande omständigheter har utvecklats av myndighet och domstolar sedan lagstiftningsändringen. Vidare tas praxis avseende ensamkommande barn upp och hur myndighet och domstolar använder åldersbedömningar och språkanalyser.

Denna kurs syftar till att du som deltagare ska få en praktiskt inriktad uppdatering för att på så sätt spara tid samt säkerställa att du löpande ligger i framkant inom migrationsrätten.

Som deltagare får du även kunskap om:

 • Den senaste praxisen från Migrationsöverdomstolen
 • Den senaste praxisen från ECHR
 • Den senaste praxisen från EU-Domstolen
 • De senaste lagändringarna i utlänningslagen
 • Den senaste landpraxisen avseende t ex Afghanistan, Eritrea, Somalia, Serbien, Syrien, Iran och Irak
 • Erfarenheterna från genomförandet av CEAS (Common European Asylum System) och de europeiska rättsakterna
 • Andra aktuella frågor

 

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister och andra jurister med intresse för att åta sig uppdrag som offentligt biträde i migrationsärenden.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Introduktion
  Migrationsöverdomstolens senaste praxis
  Ensamkommande barn

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Den senaste lagstiftningen inom utlänningsrätten
  Åldersbedömningar och språkanalyser
  Särskilt och synnerligen ömmande omständigheter

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Den senaste praxisen från de internationella domstolarna,
  främst från Europadomstolen och EU-domstolen men även från t ex ICCPR och CAT-kommittén om intressanta avgöranden finns.
  Erfarenheter från genom förandet av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS).
  Uppdaterad Dublin III-praxis.

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Den senaste landpraxisen avseende de vanligaste asylländerna, t ex
  Afghanistan – Inre flykt och svåra motsättningar
  Eritrea – Tortyrkonventionen och National Service/illegal utresa
  Somalia – Generellt våld
  Västra Balkan – Diskriminering kontra förföljelse. Vad är uppenbart ogrundat?
  Syrien – Hur utvecklas konflikten de närmaste åren?
  Iran – Förföljelse sur place
  Irak – Ett lapptäcke av rättsliga bedömningar

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Mycket bra och innehållsrikt. Föreläsaren är kunnig, svarar utförligt på frågor och är engagerad

Suzan Stenberg

Juristbyrån Suzan Stenberg AB