Migrationsrätten är i ständig förändring. Få rättsområden är utsatta för en så hastig rättsutveckling. Nyhetsdagens syfte är att ge dig praxisuppdateringar och kunskap om den senaste utvecklingen i nationell och internationell migrationsrätt såväl som kommande rättsutveckling.

Som kursdeltagare får du en fördjupning i den senaste tidens rättspraxis från Migrationsöverdomstolen, Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter i Strasbourg och EU-Domstolen i Luxemburg och uppdaterad landpraxis avseende de största asylländerna.

Kursen hålls av Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket. Dagen ger dig en praktiskt inriktad uppdatering för att på så sätt spara tid samt säkerställa att du löpande ligger i framkant inom migrationsrätten. Kursen lägger särskild vikt vid några brännande aktuella frågor vid tidpunkten för nyhetsdagen.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

• Den senaste praxisen från Migrationsöverdomstolen
• Den senaste praxisen från ECHR
• Den senaste praxisen från EU-Domstolen
• De senaste lagändringarna i utlänningslagen
• Den senaste landpraxisen avseende exempelvis Syrien, Iran, Irak, Afghanistan, Eritrea, Somalia och Serbien
• Erfarenheterna från genomförandet av CEAS (Common European Asylum System) och de europeiska rättsakterna
• Andra aktuella frågor

Förra årets nyhetsdag fick lysande recensioner av kursdeltagarna och Mikael Ribbenvik fick snittbetyget 6,91 av 7 baserat på sakkunnighet, pedagogik och relevans.


 Målgrupp

Advokater, biträdande jurister och andra jurister med intresse för att åta sig uppdrag som offentligt biträde i migrationsärenden.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Mikael Ribbenvik är en suverän föreläsare. Kunnig, saklig och dessutom trevlig

Medarbetare på Advokat Eva Glimstedt Torslow AB