Få rättsområden har genomgått och genomgår så stora förändringar som upphandlingsrätten. Det ekonomiska värdet av offentliga upphandlingar är betydande och kunskap om regelverket är av stort intresse.

Denna nyhetsdag syftar till att ge en överblick över den senaste utvecklingen inom upphandlingsrätten. De nya direktiven gås igenom och de praktiska konsekvenserna tas upp. Vidare belyser föreläsarna aktuell praxis från såväl svenska domstolar som EU-domstolen och informerar om senaste nytt inom skadeståndsrätten. Kursen ger dig en uppdatering gällande offentlig upphandling med särskild fördjupning inom de områden som är mest aktuella vid tiden för kurstillfället. Kursen är praktiskt inriktad och det finns utrymmer för frågor och diskussion.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Ny lagstiftning och senaste tidens utveckling
 • Aktuell praxis från svenska domstolar och EU domstolen
 • Vanligt förekommande problemställningar
 • Förväntade förändringar och utmaningar
 • Senaste nytt avseende skadestånd inom upphandling

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med offentlig upphandling i egenskap av konsult eller anställd inom offentlig sektor samt till advokater och jurister.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Alltid nöjd! Bra föreläsare och bra ämnen!

Annika Johansson

Jurist och BPT-byrån

Framstående föreläsare och kurser på olika orter i landet är styrkor hos BG Institute.

Niclas Elison

Advokat Niclas Elison AB