Vi presenterar en nyhetsdag om offentlig upphandling. En dag då ett antal intressanta delar från området har valts ut och behandlas djupgående under dagen.

Föreläsaren för dagen, Andrea Sundstrand, kommer bland annat att behandla den senaste lagstiftningen på upphandlingsområdet avseende arbetsrättsliga villkor och Corporate Social Responsibilties (CSR). Förenklingsutredningens förslag till nya regler för mindre upphandlingar och nya regler för att kunna minska antalet överprövningar behandlas också, liksom regeringens utredning om preklusionsregler i upphandlingsmål.

Ämnena är några av de som diskuteras mest i dag på upphandlingsområdet och där det finns färska utredningar, ny lagstiftning och/eller ny rättspraxis. Varje pass inleds med en redogörelse för bestämmelsernas bakgrund och syfte för att sedan titta på hur de ser ut i dag och hur de har tolkats i förarbetena, i nytillsatta utredningar och i domstolspraxis.

Kursen syftar till att vara så aktuell som möjligt, därför kommer finns det självklart även rum för att ta upp såväl dagsaktuella händelser och rättspraxis som meddelats i anslutning till kursen och diskutera och besvara eventuella frågor som dyker upp under dagen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Ny lagstiftning på upphandlingsområdet
 • Senaste rättspraxisen från EU-domstolen, HFD och HD
 • Nya utredningar om offentlig upphandling

Utvecklingen inom området offentlig upphandling är snabb och nya statliga utredningar och ny praxis meddelas i rask takt. Under den här dagen får du möjlighet att bli uppdaterad på de senaste händelserna och få matnyttig information att ta med om det senaste inom upphandlingsrätten. Välkommen!” – Andrea Sundstrand

Målgrupp:

Upphandlingschefer, advokater/bitr. jurister med inriktning mot offentlig upphandling, bolagsjurister på företag som säljer till det offentliga

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Offentliga samarbeten, mellanhänder och marknadsdialog.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Miljö-, sociala- och arbetsrättsliga frågor.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Avtals/-kontraktsfrågor i offentlig upphandling.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Nya uteslutningsgrunder, korruption och rättsmedel.

 • 16.00

  Kursen avslutas