Välkommen till nyhetsdagen som ger dig en uppdatering av gällande rätt och det pågående lagstiftningsarbetet inom insolvensrätten.

Dagen leds av Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.  Marie är även författare ett flertal böcker och artiklar om bland annat företagsrekonstruktion, konkurs och ekonomisk brottslighet.

Under förmiddagen får du gedigen uppdatering av gällande rätt och det pågående lagstiftningsarbetet inom insolvensrätten, samt en genomgång av företagsrekonstruktion och gäldenärens avtal. Vidare behandlas praktiska frågor vid offentligt ackord.

Under eftermiddagen går ni djupare in i frågor om företagsrekonstruktion, samt fokuserar på konkursrättsliga frågor som är särskilt aktuella på området.

Som kursdeltagare får du bland annat kunskap om:

 • En uppdatering på insolvensrättens områden i stort angående bland annat pågående ny lagstiftning och rättsliga avgöranden
 • Företagsrekonstruktion, bland annat gäldenärens avtal
 • Frågor om offentligt ackord och dess rättsverkningar
 • Rekonstruktören, dennes roll, uppdrag och rätt till arvode
 • Konkursrätt och spörsmål
 • Sammanfattning av kursen

 


Målgrupp

Advokater och jurister

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Inledning och genomgång av aktuella insolvensrättsliga frågor

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Företagsrekonstruktion, gäldenärens avtal och frågor rörande offentligt ackord

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Utveckling och fortsättning beträffande företagsrekonstruktion. Konkursrättsliga frågor

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Konkursrättsliga frågor fortsättning

 • 16.00

  Kursen avslutas