Nyhetsdag för revisorer och redovisningskonsulter 2015

Alla goda ting är tre! Den högaktuella och populära temadagen om revisorsjuridik för dig som kommer i kontakt med bolagsrätt, moms- och inkomstskattefrågor.

BG Institute har sedan 2008  genomfört denna mycket uppskattade nyhetsdag som behandlar senaste nytt inom revisorsjuridik, moms och inkomstskattefrågor. Kursens utgångspunkt är de riktigt högaktuella och intressanta frågeställningarna i kombination med fördjupning i inom de mest aktuella områdena vid tidpunkten för tillfället för att du som deltagare skall kunna dra tillhandahålla ännu bättre rådgivning.

Erik Nerep tillhandahåller under förmiddagen en genomgång av nyheter på det bolagsrättsliga området. Därefter presenteras ny praxis, regler och bestämmelser för ansvaret inom och utom ett uppdragsförhållande för genomförandet av uppdraget, granskning av förvaltningen och räkenskaperna, avgivandet av olika intyg vid rapport, fusion, fission (delning), kvittning, och mycket annat.

Under eftermiddagen behandlas aktuella frågor på momsområdet. Pia Hedberg presenterar en genomgång och uppföljning av nya lagändringar, ny rättspraxis och nya skrivelser från Skatteverket. Vidare ges en ingående redogörelse av inkomstskatteområdet av Magnus Vennerström.


Målgrupp

Revisorer, redovisningskonsulter, skattejurister, ekonomichefer, CFO:s, controllers, bolagsjurister etc.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

  SOU 2015:49. Förslag om ändringar i aktiebolagslagen och revisorslagen av betydelse för revisorer och redovisningskonsulter.

 • 10.00 - 10.15

  Kaffepaus

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

  Nyheter från Högsta domstolen och Revisorsnämnden
  om bl.a. ansvaret vid kritisk kapitalbrist, koncern-
  bidraget, de formella bestämmelsernas i ABL 18 kap.
  tvingande natur, processbolag, revisors ansvar, m.m.
  Pågående omfattande tvister och betydelsen av
  Principalansvar, regressrätt, jämkning, etc.

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

  Genomgång av budgetpropositionen, 3:12-utredingen och dess direktiv samt övriga pågående utredningar. Vi redogör även för aktuella rättsfall avseende inkomstskatt och ställningstaganden från Skatteverket.

 • 14.30 - 14.45

  Kaffepaus

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

  Under detta pass går vi igenom aktuella rättsfall och ställningstaganden samt aktuella momsfrågor. Vi avslutar passet med en genomgång av nya importmomsen samt ändrade regler för elektroniska tjänster.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Intressanta ämnen, duktiga föreläsare och erkända professorer gör kurser hos BG Institute till en fröjd, för mig som kund känner jag mig efter avslutad kurs både kompetensuppdaterad och nöjd!

Marie Kuronen

Länsförsäkringar Östgöta

Trygg och seriös arrangör som lockar mig som deltagare med intressanta ämnen och föreläsare. Min favorit är Erik Nerep som är en absolut dignitet inom aktiebolagsrätt och affärsjuridik samt väldigt pedagogisk och underhållande.

Pär Hagman

Falu Ekonomi & Revision AB

Trevligt bemötande. Bra lokaler. God frukost. Pålästa föreläsare.

Hans Tejnung

Bokförarn i Hallstahammar AB