Migrationsrätten är i ständig förändring. Få rättsområden är utsatta för en så hastig rättsutveckling. Nyhetsdagens syfte är att ge dig praxisuppdateringar och att ge dig som kursdeltagare kunskap om den senaste utvecklingen i nationell och internationell migrationsrätt såväl som kommande rättsutveckling. Deltagaren får en djup inblick i den senaste tidens rättspraxis från Migrationsöverdomstolen, Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter i Strasbourg och EU-Domstolen i Luxemburg men även landspraxis avseende de största asylländerna. Kursen lägger särskild vikt vid några brännande aktuella frågor som hur ändringen från ”synnerligen” till ”särskilt” har uttolkats av myndighet och domstolar. Denna kurs syftar till att du som deltagare ska få en praktiskt inriktad uppdatering för att på så sätt spara tid samt säkerställa att du löpande ligger i framkant inom migrationsrätten. Du får bland annat veta mer om:

  • Den senaste praxisen från Migrationsöverdomstolen
  • Den senaste praxisen från ECHR
  • Den senaste praxisen från EU-Domstolen
  • De senaste lagändringarna i utlänningslagen
  • Den senaste landspraxisen avseende t ex Afghanistan, Eritrea, Somalia, Serbien, Syrien, Iran och Irak
  • Erfarenheterna från genomförandet av CEAS (Common European Asylum System) och de europeiska rättsakterna
  • Andra för dagen aktuella frågor

 Målgrupp

Advokater, biträdande jurister och andra jurister med intresse för att åta sig uppdrag som offentligt biträde i migrationsärenden.