En temadag om VA-juridik för dig som arbetar med VA-frågor. Dagen ger dig en såväl bred som djup uppdatering inom området.

Nu lanserar BG Institute ett nytt koncept kring VA-juridik. Många kursdeltagare har önskat ett årligt tillfälle till en både bred och djup uppdatering – därav en nyhetsdag. Vi lägger fokus på de mest förekommande frågeställningarna och de många komplicerade problemområden som du kan möta i ditt arbete.

Under nyhetsdagen får du ett unikt tillfälle att öka din förståelse för hur du och dina kollegor behöver tänka för att lösa era utmaningar. Dagen kommer att innehålla föredragningar, presentationer och interaktiva inslag som gör att du på ett enkelt och överskådligt sätt tar del av nyheter, trender och expertråd av såväl talare som branschkollegor. Efter dagen tar du med dig ny kunskap, inspiration och dokumentation tillbaka till din verksamhet.

Vi tar ett grepp om den snabbt ökande komplexiteten inom va-området och kommer att behandla följande:

 • Nyheter Du behöver känna till som exempelvis  Ansökningsavgift vid rättslig prövning, nya funktionskrav och dimensioneringsanvisningar från Svenskt Vatten, Utredning om ”hushållsdagvatten” m.m.)
 • Vanligt förekommande tvister (Kommunens utbyggnadsskyldighet enligt 6 § LAV, avgifter för dagvatten)
 • Exit Statens va-nämnd – hur blev det?
 • Senare års rättsfall

MÅLGRUPP

Nyhetsdagen passar dig som arbetar med VA-frågor och VA-juridik vid kommuner och Länsstyrelser, är VA-ansvarig eller VA-tekniker inom olika verksamheter eller berörs av VA-frågor i arbetet vid försäkringsbolag, konsultbolag eller byggföretag.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass 1

 • 10.15-11.45

  Pass 2

 • 11.45-12.45

  Lunch (Ingår i kursavgiften)

 • 12.45-14.15

  Pass 3

 • 14.30-16.00

  Pass 4

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Hittills har alla blivit favoriter - både föreläsare och kurser!

Carina Melin

Nodova AB

Kul med specialiserad juridik för oss som arbetar med vattentjänstlagen!

Frida Rudsander

Holmgren Hansson Advokatbyrå

Som politiker är det viktigt att vara påläst, exempelvis inom vattenfrågor.

Johan Ericsson

Kävlinge kommun