Nytt i sexualbrotten

Kursen ger en grundlig genomgång av brottsbalkens sexualbrottslagstiftning. Störst fokus läggs på det som är nytt, svårt eller annars av intresse.

Viktiga nyheter finns från både lagstiftnings- och praxishåll. I juli 2013 förändrades BrB:s reglering rörande bl a våldtäkt och våldtäkt mot barn på det sättet att nu inte längre ”kränkningens art och omständigheterna i övrigt”, utan i stället ”kränkningens allvar”, avgör om en sexuell handling skall anses vara jämförlig med samlag. Vidare utvidgades tillämpningsområdet för våldtäktsstadgandet genom att rekvisitet ”hjälplöst tillstånd” ersatts av ”särskilt utsatt situation”. Från praxis finns ett stort antal intressanta avgöranden, bl a rörande gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt tvång och – inte minst genom ett HD-avgörande från 2013 (rörande ”otrohetskontroll”) – vad som skall förstås med det i sexualbrottskapitlet centrala rekvisitet ”sexuell handling”. Som deltagare får du bland annat:

 • Kunskap om viktiga nyheter i såväl lagstiftning som rättspraxis
 • Ingående redogörelse för relevant praxis
 • Verktyg för god argumentation i sexualbrottsmål

Målgrupp

Brottmålsadvokater, domare, åklagare


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Inledning och bakgrund

 • 10.15 - 12.00

  Sexualbrotten

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Sexualbrotten - fortsättning

 • 14.45 - 16.00

  Sexualbrotten - fortsättning