Den här kursen handlar om vad revisorer, redovisningskonsult eller annan rådgivare bör tänka på om kund/uppdragsgivare närmar sig en obeståndssituation. Hur bör kunden agera för att minimera negativa verkningar för såväl kunden som övriga intressenter?

En obeståndssituation kommer sällan som en blixt från klar himmel. Vilka är varningssignalerna som kan vara bra att känna till? Vilka åtgärder kan vidtas för att komma till rätta med problemen? Vilka lagregler måste beaktas för att undgå personligt betalningsansvar?

Med denna kurs får du som deltagare en överblick över de obeståndsrättsliga reglerna.  Du får även tips om hur du som konsult kan skydda dina fordringar mot en kund på obestånd.

Under kursen få du inte bara fördjupad kunskap om gällande rätt, utan får även ta del av flera praktiska exempel från kursledarnas mångåriga erfarenhet av att arbeta med obeståndsjuridik i praktiken.

Nedan följer några av de frågor som kommer att behandlas under kursen:

 • Obestånd, definition och följder (bedömning av om obestånd föreligger, tidpunkt för obestånd, följder av obestånd)
 • Varningssignaler för att en obeståndssituation närmar sig (vad ska man tänka på, hur bör man agera)
 • Konkurs och företagskonstruktion (huvuddragen i e respektive förfarande)
 • Vad ingår i en konkursförvaltares respektive rekonstruktörs utredningsskyldighet (hur kan utredningen drabba företrädare)
  • Bokföringsskyldigheten (vilka krav uppställs i lagen, följder om lagen ej efterlevs)
  • Kontrollbalansräkning (hur går bedömningen till, vilka följder om lagen ej efterlevs)
  • Återvinning (återvinningsinstitutet, återvinningssituationerna, frist och fatalietider)
  • Olagliga värdeöverföringar (överföringen, vederlaget, beloppsspärr,  försiktighetsregeln, återbäringsansvaret, bristtäckningsansvaret)
  • Associationsrättsligt skadestånd (bedömning, personkretsen)
  • Straffansvar för brott i samband med obestånd (brott mot borgenärer, näringsförbud och andra brott)
 • Vad ska du som konsult tänka på för att dels inte riskera att inte få betalt, dels inte riskera att få en redan erhållen betalning återvunnen?

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som är revisor, redovisningskonsult eller annan rådgivare i en obeståndssituation

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 09.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11,45

  Pass II

 • 11.45-12-45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas