Tillämpningen av LOU för entreprenad- och fastighetsbranschen är mycket komplex. Lär dig regelverket och minimera riskerna.

Inom entreprenad- och fastighetsbranschen rör projekten ofta stora ekonomiska värden. Det är angeläget att tillämpa Lagen om offentlig upphandling på ett korrekt sätt och att därmed minimera risker. De inblandade parterna möter ofta svårhanterliga frågeställningar och inte sällan upplevs LOU som problematisk i praktiken. Det är lätt hänt att såväl upphandlande myndigheter som anbudsgivare missar något med tråkiga konsekvenser som följd. Nu har du möjlighet att skaffa dig praktisk kunskap och vägledning som väsentligen underlättar ditt arbete med offentlig upphandling.

I den här kursen möter du tre föreläsare som utifrån sina erfarenheter valt ut ett antal vanligt förekommande frågor, vilka besvaras. Målsättningen är att du ska få konkreta råd och tips, så att du ska kunna minska riskerna vid arbete med offentlig upphandling. Kursen kommer även att behandla nyheter, rättspraxis och eventuella förändringar i lagstiftningen samt ge en bild av de praktiska frågor som är mest aktuella. Kursen är praktiskt utformad och det finns tillfälle till frågor och diskussion.

Våra föreläsare Eva-Maj Mühlenbock, Olof Hallberg och Per-Anders Bengtsson är alla advokater och har tillsammans bred erfarenhet av offentlig upphandling och upphandlingsprocesser, fastighetsrätt och miljörätt, entreprenadrätt och exploateringsfrågor.


målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer i kontakt med offentlig upphandling utifrån ett fastighetsperspektiv , i egenskap av exempelvis projektansvarig eller upphandlare inom offentlig sektor, advokat eller jurist.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.00

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Alltid givande och bra diskussioner tack vare bra föreläsare.

Jon Lundmark Söderberg

Advokatfirman Werner

BG Institutes bästa egenskaper: Lysande föreläsare i bra lokaler!

Katarina Colliander

Advokatfirman Colliander AB