Reglerna om offentliga uppköpserbjudanden (takeovers) är en av grundstenarna på aktiemarknaden. Reglerna finns i lag och självreglering och därutöver finns en mycket omfattande praxis från Aktiemarknadsnämnden.

Livesändning – kurstillfället den 24 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen erbjuder dels en översikt över det svenska regelverket inklusive en utblick på regleringen i Storbritannien och USA, dels en mer detaljerad genomgång av de mest centrala delarna inklusive reglerna om budplikt.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Strukturen på regleringen av offentliga uppköpserbjudanden
 • Regler om offentliga uppköpserbjudanden för bolag på börser och handelsplattformar
 • Relevant praxis från Aktiemarknadsnämnden

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister, revisorer, finansiella rådgivare – som arbetar med börsbolag

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  - Takeover-regleringens struktur – EU:s Takeover-direktiv
  - Den brittiska förebilden
  - Framväxten av och strukturen på den svenska regleringen
  - Finansinspektionens, Aktiemarknadsnämndens, börsernas och handelsplattformarnas roller

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  - Grundläggande principer
  - Förutsättningar för att få lämna ett erbjudande. Erbjudandets finansiering
  - Erbjudandets offentliggörande och pre-announcements. Hantering av läckage
  - Fullföljandevillkor, återkallelse och acceptfrist
  - Begränsningar i rätten att ändra ett lämnat erbjudande
  - Sanktioner

 • 12.00 – 13.00

  Lunch

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  - Likabehandling av målbolagets aktieägare – för- sdo- och efteraffärer
  - Målbolagsstyrelsens roll och hantering av intressekonflikter
  - Målbolagsstyrelsens uttalande om erbjudandet.
  - Målbolagets medverkan i en due diligence-undersökning
  - Begränsningar i budgivarens rätt att återkomma med ett nytt erbjudande
  - Erbjudandehandlingens innehåll – nya regler

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  - Budplikt – regler och praxis rörande bl.a. dispens

 • 16:00 -

  Kursen avslutas