Omplaceringsbegreppet är grundpelare inom arbetsrätten. Att behärska reglerna kring omplacering är centralt för att förstå arbetstagares och arbetsgivares rättigheter och skyldigheter och för att utöva en effektiv styrning av en organisation.

Livesändning – kurstillfället den 11 juni kommer endast att livesändas. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig till den 30 juni. Läs mer här!

Kursen är en fördjupning inom omplaceringsrätten och föreläsaren kommer att varva föreläsningar med case-övningar i grupp. Övningarna är baserade på praktiska exempel och särskilt svåra situationer.

Kursen innehåller en genomgång av omplaceringsrättens och omplaceringsskyldighetens olika delar och hur en omplacering kan genomföras, både inom ramen för ett pågående anställningsförhållande och i samband med uppsägning. Under kursen behandlar vi också vanliga fallgropar och hur omplaceringsskyldigheten kan användas taktiskt i svåra uppsägningssituationer.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad är arbetsgivares omplaceringsrätt respektive omplaceringsskyldighet?
 • Var går gränsen för arbetsgivares omplaceringsrätt respektive omplaceringsskyldighet?
 • Hur ser omplaceringsskyldigheten ut i samband med arbetsbrist?
 • Hur ser omplaceringsskyldigheten ut i samband med uppsägning på grund av personliga skäl?
 • Vad har arbetsgivare för omplaceringsskyldigheten i samband med rehabilitering och arbetstagares sjukdom?
 • Hur får arbetsgivare omplacera arbetstagare inom ramen för pågående anställning?
 • Finns det någon omplaceringsskyldighet vid avskedande?
 • Vilka sanktioner kan arbetsgivare drabbas av vid en felaktig omplacering?
 • Vilka typiska falluckor finns det i samband med omplacering och vad kan arbetsgivare göra för att undvika dessa?
 • Hur kan omplaceringsskyldigheten / omplaceringsrätten användas taktiskt?
 • Vad finns det för specialregler som begränsar omplaceringsrätten?

Målgrupp:

Kursen vänder sig till advokater, jurister, personer i chefsroll, eller personer med personalansvar eller som annars arbetar med HR-frågor eller arbetsrätt.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.