I denna kurs får du som arbetsgivare eller HR-funktion tips, råd och kunskap om bland annat hur du praktiskt ska gå tillväga vid avslutande av anställning eller omplacering av arbetstagare samt hur du framgångsrikt förhandlar avtal om avslut av anställning.

Kurstillfället den 29 september 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Anställningsskyddet i Sverige är förhållandevis starkt. Många gånger står arbetsgivaren inför faktum att han antingen måste omplacera en arbetstagare mot dennes vilja eller säga upp arbetstagaren trots att det kanske inte finns saklig grund för en uppsägning. Det kan till exempel handla om bristande prestationer hos arbetstagaren, samarbetsproblem, misskötsamhet, bristande lojalitet eller olovlig utevaro med mera. I dessa situationer finns en rad juridiska, men även praktiska frågor att ta hänsyn till och ibland slutar det med ett utköp eller en tvist.

Under denna praktiskt inriktade kurs får du kunskap om bland annat:

  • Anställningsavtalets grundläggande förpliktelser för arbetsgivaren och arbetstagaren
  • Vad arbetsgivaren gör när det uppstår någon form av problem på arbetsplatsen
  • Omplacering eller uppsägning
  • När arbetsgivaren kan omplacera arbetstagaren på grund av personliga skäl
  • Risker med en påtvingad omplacering
  • Risker vid ”omorganisationer”
  • Hur man framgångsrikt ska förhandla ett avtal om avslut av anställning, tips och fallgropar
  • Vad arbetsgivaren och HR-funktionen ska tänka på vid anlitande av externa ombud vid en tvist

Kursen ges även som fördjupning. Läs mer.

MÅLGRUPP

Arbetsgivare, personal- och HR-chefer, HR-specialister, -konsulter, -strateger bland andra inom HR.

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I Inledning
  • Allmänt om anställningsavtalets grundläggande förpliktelser för arbetsgivaren och arbetstagaren
  • Vad gör arbetsgivaren när det uppstår någon form av problem på arbetsplatsen
  • Vikten av tidiga åtgärder och reaktioner. Betydelsen av att klarlägga och dokumentera fakta.
  • Betydelsen av arbetsplatsens storlek och arbetstagarens ställning
  • Betydelsen av anställningstidens längd
  • Vilka åtgärder skall vidtas – särskilt fråga om stödinsatser, tillsägelser, varningar.

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II Omplacering eller uppsägning?
  • När kan arbetsgivaren omplacera arbetstagaren på grund av personliga skäl?
  • Vilka risker finns med en påtvingad omplacering?
  • Vilka krav ställs på en omplaceringsutredning?
  • Omfattningen av omplaceringsskyldigheten
  • Hur skall arbetsgivaren hantera frågan om lön och andra förmåner efter en omplacering till en annan befattning?
  • Kan arbetsgivaren ensidigt sänka arbetstiden (och därmed lönen)?
  • När kan en omplacering uppfattas som en uppsägning?
  • Hur skall arbetsgivaren involvera den fackliga organisationen? Motpart eller medspelare?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III Hur skall man framgångsrikt förhandla ett avtal om avslut av anställning, tips och fallgropar
  • Hur skall arbetsgivaren på bästa sätt ta upp frågan med arbetstagaren?
  • Skall arbetsgivaren involvera den fackliga organisationen?
  • Vad skall man tänka på om arbetstagaren tar stöd av sin fackliga organisation eller av ett privat ombud?
  • Vad är rimliga ekonomiska ersättningar för att frivilligt lämna en anställning?
  • Hur bör förhandlingarna genomföras?
  • Vem lägger första budet och på vilken nivå?
  • Hur lång tid skall man avsätta för förhandlingarna?
  • Vad bör själva avslutsavtalet innehålla? Särskilt om sekretess, lojalitet och slutlig reglering av anställningsförhållandet.
  • Vad gäller beträffande eventuella konkurrensbegränsningar?
  • Skall arbetstagaren vara arbetsbefriad?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV När det blir tvist
  • Vad skall arbetsgivaren och HR-funktionen tänka på vid anlitande av externa ombud?
  • När skall/bör arbetsgivaren anlita externt ombud?
  • Vilka förväntningar har arbetsgivaren och vilka förväntningar har det externa ombudet?
  • Advokater och/eller jurister vid arbetsmarknadsorganisationerna. Finns det för och nackdelar?
  • Låsningar och lösningar vid anlitande av externa ombud?

 • 16.00-

  Kursen avslutas