Syftet med omställningsstödet är att det ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial.

Vid detta webbinarium går vi igenom förslaget till regler om omställningsstöd (för kraftigt minskad omsättning) och när dessa kan tillämpas och av vilka företag. Vi går igenom den bakomliggande diskussion som förts kring utformning av reglerna samt eventuella tillämpningssvårigheter som framkommit.

Vi kommer även behandla reglerna om stöd vid korttidsarbete (korttidspermitteringar) som har gällt sedan april. Många har använt sig av dessa för att i förlängningen kunna behålla sin personal genom att sänka sina personalkostnader. Reglerna ställer krav på att företaget ska ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas. Det har varit otydligt vad som gäller i om bolaget gör en utdelning eller lämnar koncernbidrag. Vi reder ut vad som gäller och när man riskerar att behöva betala tillbaka stödet.

Som deltagare får du kunskap om:

  • För vilka företag gäller dessa regler om omställningsstöd
  • Hur stort stödet kan bli per företag
  • Vad gäller i koncerner
  • Eventuella tillämpningssvårigheter som redan identifierats
  • Hur man ansöker om stödet
  • I vilka situationer man riskerar att betala tillbaka omställningsstödet

Målgrupp:

Webbinariet riktar sig till dig som är jurist, företagare, VD, ekonomiansvarig, sköter ekonomi eller redovisning för företag.

Webbinariet ägde rum den 17 juni.