Det här är en kurs för dig som är involverad i företagsöverlåtelser, ägarskiften och generationsskiften. Kursen är baserad på praktiska fall med stark verklighetsförankring och ger konkreta exempel på vad som är förbjudet, olagligt och undantaget.

Gällande omstrukturering kommer föreläsarna behandla hanteringen kring fusion och delning men fokusera på andra omstruktureringsformer, till exempel sådana som förekommer i fåmansbolag och drivs av majoritetsägaren för egna fördelar eller för minskad risk, eller för att bli av med en oönskad minoritet.

Frågor kring förvärvsfinansiering och hur dessa kommer att gälla vid all form av omstrukturering, och inte bara med utgångspunkt i ABL 21:5, som gäller vid aktieförvärv.

BG Institute har under flera år utbildat tusentals deltagare tillsammans med de mycket uppskattade föreläsarna Erik Nerep och Rolf Skog. De har genomfört tiotals kurser såväl gemensamt som enskilt eller tillsammans med andra i BG Institutes regi. Dessa utbildningar har varit mycket eftersökta såväl som uppskattade och nu genomför vi åter en gemensam kurs med Erik och Rolf utifrån kunders önskemål.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Aktiebolagsrättsliga grundproblem vid omstruktureringar.
 • Aktiebolagsrättsliga omstruktureringar, förvärv, fusion, delning, likvidation, MBO.
 • Likhetsgrundsatsen, generalklausulerna, jävsfrågor, majoritetskontroll, minoritetsskyddsaspekter.
 • Förskottsutdelningar, efterutdelningar, förtida utskiftning vid likvidation, koncernbidrag.
 • Kapitalskyddskrav vid omstrukturering.
 • Genomgång av gällande regelsystem och senaste rättspraxis.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater, bolagsjurister, revisorer, företagare och andra involverade i företagsöverlåtelser, ägarskiften och generationsskiften.


Kursprogram

 • 8.30–9.00

  Inskrivning och frukost.

 • 9.00–9.30

  Pass I
  Aktiebolagsrättsliga grundsatser och principer till grund för problemområdena.

 • 9.30-10.15

  Pass II
  Olika former av aktiebolagsrättsliga omstruktureringar, förvärv, fusion, delning, likvidation, MBO med mera.

 • 10.30-12.00

  Pass III
  Aktiebolagsrättsliga grundproblem vid omstruktureringar, likhetsgrundsatsen, generalklausulerna, jävsfrågor, majoritetskontroll, minoritetsskyddsaspekter, etc. Genomgång av gällande principer och rättsfall.

 • 12.00–13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00–14.30

  Pass IV
  Kapitalskyddskrav vid omstrukturering: Värdeöverföringar, olovliga och förbjudna lån och säkerheter, aktiebyte, apport och kvittningsemissioner, skyddet vid omstruktureringar, fusion, delning och likvidation. Förskottsutdelning och efterutdelning samt koncernbidrag. Förtida utdelning i samband med likvidation. Genomgång av gällande regelsystem och senaste rättspraxis.

 • 14.45–16.00

  Pass V
  Gränserna för laglig och olaglig förvärvsfinansiering enligt förarbeten, doktrin och rättspraxis.

 • 16.00

  Kursen avslutas.

Citat

Mycket bra. Stort utbud och mycket kompetenta föreläsare. Bra lokaler med närhet till bra kommunikationer.

Eva Y Nilesen

Skattebetalarnas Servicebyrå

BG Institute är överlägsna avseende kurser som gäller för både ekonomer och jurister.

Lars Ekdal

Grant Thornton