Låt oss presentera kursen Omstruktureringar ur ett inkomstskatteperspektiv. Med Fredrik Berndt som föreläsare.

Kursen behandlar vilka skattefrågor som normalt aktualiseras i samband med omstruktureringar, vilka metoder och alternativ som finns samt vilka skattemässiga för- och nackdelar som dessa medför. Mer specifikt jämför vi skattekonsekvenserna av tillgångsförsäljningar och jämför med bolagsförsäljningar. Genomgången innefattar förutsättningarna för överlåtelse av tillgångar till underpris mellan bolag och i vilka fall uttagsbeskattning aktualiseras. Vi går även närmare igenom hur underskott påverkas i samband med överlåtelser. Då omstruktureringar ofta aktualiseras i samband med försäljning av fastigheter behandlar vi särskilt frågor som är förknippade med detta. Vi går även särskilt in på omstruktureringar i internationell miljö.

Avslutningsvis behandlar vi marknadstrender och nyheter på lagstiftningsområdet. Vi kommer i samband med detta att gå igenom de ränteavdragsregler som infördes 2019 och hur förutsättningar för ränteavdrag kan påverkas vid omstruktureringar.

Om du också kommer i kontakt med mervärdeskattelagen i samband med omstruktureringar rekommenderar vi dig att även gå kursen ”Omstruktureringar ur ett momsperspektiv” med momsexperten Jan Kleerup. Föreläsarna på respektive kurs har samarbetat fram samma upplägg där du som deltagare kan välja att gå båda.

 

Som deltagare får du kunskap om:

 • Allmänt om skattefrågor i samband med omstruktureringar och företagsombildningar
 • Överlåtelser av tillgångar mellan bolag till underpris och uttagsbeskattningsfrågor
 • Hantering av underskottsavdrag samt koncernbidrag vid omstrukturering
 • Olika metoder och alternativ för omstruktureringar
 • Särskilt om omstruktureringar och försäljningar innefattande fastigheter
 • Särskilt om skattefrågor vid internationella omstruktureringar
 • Marknadstrender och nyheter på lagstiftningsstiftningsområdet

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med Inkomstskattelagen i samband med olika omstruktureringar exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, CFO, ekonomiansvariga på företag och advokater.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.