Kommer du i kontakt med Mervärdesskattelagen och Inkomstskattelagen i samband med olika omstruktureringar? Då är denna kurs passande för dig.

Tillsammans med två av BG Institutes mest uppskattade föreläsare, Pia Hedberg och Magnus Vennerström, får du en kursdag som ger dig en djupare förståelse för moms- och skattefrågor som kan uppstå i samband med exempelvis försäljning av bolag samt inkråmsöverlåtelser. Inför en omstrukturering av ett företag eller en verksamhet är det många olika skattemässiga aspekter att beakta för att kunna genomföra omstruktureringar på ett skattemässigt effektivt sätt.

Kan överlåtelsen ske utan att någon inkomstbeskattning aktualiseras? Vad får det för konsekvenser om det finns skattemässiga underskott hos det förvärvande företaget eller i det företag som överlåts? Under vilka förutsättningar kan en tillgång paketeras i ett aktiebolag för en eventuell skattefri försäljning av aktierna? Hur hanteras momsfrågor?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hantering av moms och skattefrågor i samband med omstruktureringar och företagsombildning
 • Överlåtelser av tillgångar mellan bolag till underpris och uttagsbeskattningsfrågor
 • Hantering av underskottsavdrag samt koncernbidrag vid omstrukturering
 • Omstruktureringar genom fusion och fission
 • Skalbolagsbeskattning
 • Försäljning av fastighet – direkt eller via paketering
 • Momshantering vid fastighetstransaktioner
 • Avdragsrätt för moms på konsultkostnader i samband med omstruktureringar

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med Mervärdesskattelagen och Inkomstskattelagen i samband med olika omstruktureringar exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, CFO, ekonomiansvariga på företag och advokater.

Kursprogram

 • 8.30-9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.30-16.00

  Pass VI

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Trevligt bemötande. Bra lokaler. God frukost. Pålästa föreläsare.

Hans Tejnung

Bokförarn i Hallstahammar AB

Jag kommer definitivt hålla utkik efter andra passande kurser hos BG Institute, bra föreläsare och bra upplägg.

Maya Bäckström

LR Revision & Redovisning i Umeå

BG Institute är överlägsna avseende kurser som gäller för både ekonomer och jurister.

Lars Ekdal

Grant Thornton

Intressanta kurser, fräscha lokaler och proffsiga kursvärdinnor.

Peter Löveborg

Advokatfirman Allians

Bra föreläsare och intressant innehåll. Det är ofta en blandning av revisorer, redovisningskonsulter och jurister. Frågeställningarna blir därmed intressanta ur olika synvinklar.

Christina Gotting

Gotting Revision AB