Kursen behandlar de krav den nya föreskriften Organisatorisk- och social arbetsmiljö (som har trätt i kraft 31 mars 2016) ställer på arbetsgivaren. Hur konkreta är kraven och hur vet man det? Hur identifierar man riskerna? Ligger allt ansvar på arbetsgivaren?

Kursen behandlar också de inspektioner som Arbetsmiljöverket utför i syfte att säkerställa att arbetsplatser uppfyller lagens krav på att förebygga risker på arbetsplatser. Deltagarna får konkreta råd hur man bemöter inspektionsmeddelanden och hur man överklagar Arbetsmiljöverkets beslut. Vad innebär arbetsmiljöbrott enligt Brottsbalken – vem straffas? Vad betyder en delegering? Vad innebär sanktioner, sanktionsavgifter och företagsböter?

Avslutningsvis kommer deltagarna att få en genomgång av praxis kring inspektioner och möjlighet att i smågrupper arbeta med ett praktikfall (rättsfall).

Som deltagare får du kunskap om:

• Vad menas med organisatorisk- och social arbetsmiljö? Varför en speciell föreskrift? Nya risker för ohälsa, nya krav på arbetsgivaren. Vad gör man i praktiken för att möta de nya kraven? Arbetstagarens ansvar
• Arbetsmiljöverket gör inspektion: Kallelse och inspektion
• Vad händer efter inspektion med anmärkning? Inspektionsmeddelande, föreläggande eller förbud med eller utan vite
• Arbetsmiljöbrott, sanktioner, sanktionsavgifter och företagsböter. Att delegera rätt
• Rättspraxis – Praktikfall


Målgrupp:

Chefer, arbetsledare, personalchefer, HR-handläggare, advokater, skyddsombud, ombudsmän i fackliga organisationer och i arbetsgivarförbund samt andra med personalansvar.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  - Inledning: Arbetsgivarens allmänna skyldigheter i arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
  - Organisatorisk- och social arbetsmiljö (AFS 2015:4): Ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Organisatorisk- och social arbetsmiljö forts.

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  - Arbetsmiljöverket gör inspektion: Kallelse och inspektion
  - Processen efter inspektion med anmärkning: Inspektionsmeddelande, föreläggande eller förbud med eller utan vite. Hur man överklagar.
  - Arbetsmiljöbrott, sanktioner, sanktionsavgifter, företagsböter och delegering

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Rättspraxis – Praktikfall

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Intressant ämne och mycket kompetenta och pedagogiska föreläsare!

Medarbetare på Skatteverket