Hur ska försäkringsbolaget agera?

Villkoren för ansvarsförsäkring innehåller regelmässigt en begränsning som innebär att försäkringen inte täcker kostnaden för skador, ombudsarvoden och annat som går utöver ett specifikt angivet belopp, det så kallade försäkringsbeloppet. Självfallet förekommer det att den försäkrade förorsakar kostnader som överstiger detta belopp. Denna utbildning tar sikte på frågan om hur försäkringsbolaget ska agera när detta inträffar eller kan befaras inträffa.

I 9 kap 9 § FAL återfinns en regel som tar sikte på denna situation. Regeln hade ingen motsvarighet i den äldre lagstiftningen på försäkringsavtalsrättens område. Dess förarbeten är kortfattade och inte särskilt informativa. Klargörande praxis från Högsta domstolen saknas helt. I den försäkringsrättsliga doktrinen har 9 kap 9 § FAL behandlats i endast begränsad utsträckning.

Denna utbildning syftar till att i möjligaste mån klargöra den närmare innebörden av 9 kap 9 § FAL.

Inte minst kommer följande frågeställningar att behandlas

  • Vad är den närmare innebörden av att försäkringsbeloppet är otillräckligt?
  • Vad är den närmare innebörden av att försäkringsersättningen ska beräknas i förhållande till varje skadelidandes berättigade anspråk?
  • I vilken utsträckning kan försäkringsgivare med regressfordringar anses utgöra skadelidande i den mening som avses i 9 kap 9 § FAL?
  • Skulle rent av ansvarsförsäkringsgivaren själv kunna äga rätt till proportionerad ersättning ur den utställda ansvarsförsäkringen (under förutsättning att denne ur annan försäkring utgivit ersättning för inträffad skada)?
  • Under vilka förutsättningar kan det befaras att försäkringsbeloppet är otillräckligt i den mening som krävs för att proportionering ska kunna krävas enligt 9 kap 9 § FAL?
  • Vilken rättsföljd aktualiseras för det fall att ett försäkringsbolag åsidosätter gällande krav på proportionering?
  • Vid vilken tidpunkt måste försäkringsbolaget betala ersättning enligt 9 kap 9 § FAL och vilka påföljder kan komma i fråga vid dröjsmål?

Utbildningen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, expert inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i till jurister som i olika roller hanterar krav på skadestånd som omfattas av ansvarsförsäkring, däribland försäkringsjurister, ansvarsskadereglerare, regressjurister, bolagsjurister, advokater och biträdande jurister.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 17 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer