Varmt välkommen till kursen hos BG Institute som behandlar molntjänster (Cloud Computing) och outsourcing. Fokus ligger på hur du utformar och granskar avtal avseende outsourcing och molntjänster ur ett beställarperspektiv.

Outsourcing har länge varit ett sätt för företag och myndigheter att säkerställa en kostnadseffektiv leverans av IT från professionella leverantörer snarare än att lösa dessa behov internt. IT-relaterad outsourcing har tidigare handlat mycket om utläggning av infrastruktur (driftstjänster) och applikationsnära tjänster såsom utveckling och förvaltning. Trenden att outsourca är fortsatt stark med nya tekniska möjligheter såsom automatisering och användandet av resurser i lågkostnadsländer i öst och Asien. En annan trend är tillväxten av  molntjänster (Cloud Computing) som också ur många aspekter kan anses vara en form av outsourcing men av mer standardiserade tjänster.

Under kursen fokuserar Agne Lindberg – en av landets ledande IT-jurister- på hur man utformar och granskar avtal avseende outsourcing och molntjänster (Cloud Computing). Kursen har ett beställarperspektiv, det vill säga vad en beställare ska tänka på vid köp av dessa tjänster. Agne ger en genomgång av de viktigaste juridiska frågorna som aktualiseras, nämligen integritetsskydd och immaterialrätt. Kursen berör även Big Data, det vill säga hanteringen av de enorma datamängder som digitalisering och internet innebär.

Som deltagare får du bland annat:

• En genomgång av vad outsourcing, molntjänster(Cloud Computing) och Big Data innebär och vilka risker och möjligheter som finns
• Genomgång av rättsregler som är viktiga för molntjänster med fokus på integritetsskyddslagstiftning (personuppgiftshantering) och immaterialrätt
• Nyheter inom integritetsskyddslagstiftningen och om den nya Dataskyddsförordningen och den effekt dessa nya regler påverkar hanteringen av molntjänster och outsourcingavtal
• Fördjupad kunskap i hur man bygger ett fungerande avtal för outsourcing och molntjänster
• Konkreta tips på hur man gör en compliance-kontroll av leverantörernas molntjänstavtal – hur ska man bedöma och hantera de nya juridiska utmaningar som molntjänster aktualiserar?


Målgrupp

Bolagsjurister, inköpare, IT-ansvariga, advokater som arbetar med avtal inom IT-området. Kursen riktar sig både till offentlig och privat sektor, men tar inte upp upphandlingslagstiftning.


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Vad är Outsourcing, Cloud Computing och Big Data?
  Djupdykning i några juridiska aspekter: Personuppgiftshantering och immateriella rättigheter

 • 10.15 - 10.45

  Pass II
  Nyheter inom integritetsskyddet – nya Dataskyddsförordningen

 • 10.45 - 12.00

  Pass III
  Outsourcingavtalet – grundbultar och tips för att undvika fällorna

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.00

  Pass IV
  Outsourcingavtalet – några konkreta case och exempel på avtalsfrågor och avtalslösningar

 • 14.00 - 14.30

  Pass V
  Clould Computing avtalet – grundbultar och tips för att undvika fällorna

 • 14.45 - 15.40

  Cloud Computing avtalet forts

 • 15.40 - 16.00

  Pass VI
  Cloud compliance check – vad ska man leta efter för att säkerställa att legala krav är uppfyllda och riskerna med avtalet minimeras?

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag