Genom denna e-kurs lär du dig vilka grundvalar som påföljdssystemet vilar på. Du får också en rad tips om hur du som försvarare bör argumentera inför rätten i påföljdsfrågan och om hur du på bästa sätt kan tillvarata din klients intresse av att få en så lindrig påföljd som möjligt.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,52 av 5,0 ⭐


Denna kurs handlar om straffvärdeproblematiken och annat som har betydelse för utmätandet av straff. Det rör sig bl.a. om hur man bedömer straffvärdet i olika standardfall, vad som krävs i fråga om subjektiv täckning av straffvärdeomständigheter samt om försvårande respektive förmildrande omständigheter. Frågan om återfallets betydelse för straffmätningen tas upp liksom de viktiga billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB som kan påverka både straffmätningen och påföljdsvalet. Slutligen behandlas de regler som gäller för ungdomsreduktion vid straffmätningen.

Reglerna om påföljdsbestämning kan betraktas som någon form av juridikens färskvara. Det betyder att lagändringar är tämligen vanliga, men att det också sker en betydande rättsutveckling i praxis. Kurserna bygger därför i stor utsträckning på olika vägledande rättsfall från HD.

Innehåll i e-kursen

  • Straffvärdet i olika standardfall
  • Subjektiv täckning av straffvärdeomständigheter
  • Försvårande respektive förmildrande omständigheter
  • Återfallets betydelse för straffmätningen
  • De s.k. billighetsskälen
  • Ungdomsreduktionen

 

 

KURSBESKRIVNING

 

Här hittar du fortsättningskursen – Påföljdsbestämning för försvarare  – de regler som har betydelse för valet av påföljd

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

3.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemanget

Läs mer

E-kursen omfattar ca 2,5 utbildningstimmar inklusive avslutande kontrollfrågor.

E-kursen är inspelad hösten 2019.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Martin Borgeke
Fd. justitieråd
Läs mer