Påföljdsdagen med Martin Borgeke har genomförts för fulla hus vid ett  flertal tillfällen av BG Institute. Nu är denna populära kurs tillbaka för dig som behöver en djupgående genomgång av påföljdsteoretiska frågeställningar.

Kursen syftar till att ge deltagarna både överblick över regelsystemet och dess tillämpning och en fördjupning i olika viktiga frågeställningar. Särskild tonvikt läggs vid sådant som har stor praktisk betydelse vid påföljdsbestämningen. Kortare diskussioner i mindre grupper om specifika frågeställningar förekommer.

Martin kommer att ta upp en rad nya fall och spännande prejudikat från det gångna året, och under dagen går han även igenom:

• Påföljdsteoretiska frågeställningar
• Bestämmande av straffvärde
• Övriga omständigheter som påverkar straffmätningen
• Principerna för påföljdsvalet
• Ungdomspåföljderna
• Hanteringen av påföljdskonkurrensproblem
• Argumentationsmodeller rörande påföljdsbestämning


Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater men även till åklagare och domare. Denna kurs behandlar som tidigare nämnt nya fall och påföljder, vilket betyder att även du som redan lyssnat till Martin Borgeke om påföljd får ut mycket av denna kurs.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11:45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Martin Borgeke levererar entusiasm och enorm kunskap

Medarbetare på Din Advokat