E-kursen tar sin utgångspunkt i aktuella lagändringar och Högsta domstolens senaste påföljdspraxis.

Det allra senaste finns såklart med, såsom den nya påföljden ungdomsövervakning. Fokus är annars för området centrala rättsfall som Högsta domstolen har meddelat under det senaste halvåret. Fördjupning sker i de mest aktuella frågorna. Övergripande för redovisningen på kursen är att förmedla viktiga principer för straffmätning och påföljdsval samt hur nyheterna förhåller sig vad som gällt sedan tidigare. Det läggs särskild tonvikt vid sådant som har praktisk betydelse vid påföljdsbestämningen.

Som deltagare får du kunskap om

  • Högsta domstolens senaste avgöranden rörande påföljdsbestämning
  • Aktuella lagändringarna på straffrättens område – även de som är på gång
  • Hur dessa nyheter förhåller sig till vad som gällt tidigare

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater som arbetar som försvarare, men även till åklagare och domare.

Förkunskaper

Kursen förutsätter grundkunskaper om påföljdsbestämning.

Syfte med utbildningen

Målet är att deltagaren håller sig uppdaterad i frågor som rör påföljdsbestämning och får en fördjupad kunskap om den senaste praxisen.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i februari 2021 och är 90 minuter långt.

FÖRELÄSARE

presentation-board 6
 Image of
Catharina Månsson
Rådman
Läs mer