Professorerna Jessika van der Sluijs och Christina Ramberg diskuterar tillsammans hur företag kan skydda sig mot epidemier genom avtal och försäkringar. Perspektivet är framåtblickande med sikte på ”lessons learned” i Coronatider.

Att Covid-19 påverkar allt i samhället har man nu fått lära sig den hårda vägen. Konsekvenserna av den pågående pandemin är allvarlig och mer utbredda än vad någon trodde de skulle bli för bara någon månad sedan.

Trots att den senaste tiden, och även nuläget, är prövande finns det mycket lärdom att dra utav den. I detta webbinarium kommer Jessika och Christina att gå igenom hur man på bästa sätt kan lära sig och stärka sin organisation för att lindra skadorna när nästa svåra situation är ett faktum.

I e-kursen får du bland annat kunskap om

  • Vad täcks av avtalsklausuler?
  • Hur ska de vara formulerade för att ge effektivt skydd?
  • Vad täcks av försäkringar?
  • Vad gäller enligt standardförsäkringar?
  • Är pandemier undantagna från försäkringsskydd?

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i maj 2020 och är 1,5 timme lång.

FÖRELÄSARE

presentation-board 10
 Image of
Christina Ramberg
Professor
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Jessika van der Sluijs
Professor
Läs mer