Partnering är en samverkansform som blir allt vanligare i byggsektorn. Välkommen till kursen som ger dig som kursdeltagare en genomgång av vad begreppet partnering innebär, när denna form är lämplig och hur kontraktet ska utformas.

Partnering som begrepp har inte någon officiell definition i Sverige och det är inte heller fastställt vilka arbetsmoment eller villkor som krävs för att samarbete ska kunna rubriceras som partnering. Under denna kurs reder föreläsarna ut vad som menas med partnering och vad som ryms inom begreppet. Det blir en genomgång av begreppets framväxt i Sverige, vad som kännetecknar detta och annan nära samverkan i byggsektorn.

De flesta projekt som genomförs med partneringambitioner är uppdelade i två eller flera faser. Du får  en grundlig genomgång om lämplig utformning av de juridiska avtalen för de olika faserna vid partnering, med information om vilka ändringar som normalt måste göras gällande de standardavtal som tillämpas i byggbranschen.

Kursen leds av Håkan Bjerle, advokat och Anders Skägg, advokat och delägare vid AG Advokatbyrå. Dagen riktar sig till de med förkunskaper gällande partnering.

Håkan Bjerle har lång erfarenhet av entreprenadjuridik och har anlitats för utformningen av kontrakten vid flera stora partneringprojekt, exempelvis Friends Arena i Solna och European Spallation Source (ESS) i Lund.

Anders Skägg har examen i juridik och företagsekonomi, och hans specialområden innefattar entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt, hyres- och fastighetsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Som deltagare får du även kunskap om:

 • Vad som menas med partnering
 • Varför samverkansformen blivit intressant
 • När partnering är lämpligt
 • Avtalsutformning

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har förkunskaper inom partnering samt arbetar med upphandling och avtal där partnering som samverkansform och partneringkontrakt kan vara aktuellt. Exempelvis jurister, upphandlare eller andra ansvariga inom bygg, entreprenad och fastighet


 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  – Partnering – begreppet och företeelsen
  – Kännetecken för partnering
  – När är partnering lämpligt
  – Inledande vägvalsfrågor och kronologi

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  – Fasindelning
  – Val av samverkanspartner och utvärderingskriterier
  – Fas 1 – åtgärder och avtalsutformning

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  – Övergång till utförandeskedet (Fas 2) – checklista
  – Fas 2 – åtgärder och avtalsutformning

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  – Fördjupning (ett antal identifierade frågeställningar)
  – Avslutande diskussion

 • 16.00

  Kursen avslutas