Välkommen till ett aktuellt webbinarium om AI och patent med advokat Christopher Tehrani och jur.dr. Sanna Wolk, båda verksamma på Cirio och två av Sveriges främsta experter på området.

Artificiell intelligens är på väg att bli en integrerad del av vardagen, i affärslivet, i myndighetsutövning och i privatlivet. Tekniken erbjuder enorma fördelar men belyser också en rad frågor som måste beaktas ur juridiskt och regulatoriskt perspektiv. Fokus för detta seminarium kommer vara på frågan om säkerställande av skydd för de rättigheter som kan uppstå i samband med tillämpning av AI-teknologi.

Vi kommer att närmare titta på möjligheterna att erhålla skydd för tekniska lösningar och uppfinningar som kan hänförs till AI och även beakta frågan om vem som kan vara att betrakta som uppfinnare i en nära framtid då gränsdragningen mellan mänsklig innovation å ena sidan och AI och machine learning å andra sidan blir alltmer svårskiljbar.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Översiktlig genomgång av möjligheter för patentering och/eller annan IP-skydd av AI-teknologi.
  • AI vs. uppfinnarbegreppet samt anställdas skydd av IPR.
  • Översiktlig genomgång av begreppet AI och förslag till nya EU-regler.
  • Sanktioner, risker och tvister kopplade till AI.

Målgrupp:

Bolagsjurister, advokater, industribolag, läkemedelsbolag, fordonsindustrin och andra R&D-intensiva verksamheter.

Webbinariet genomförs den 14 september klockan 09:00-10:30. Efter webbinariet får du tillgång till inspelningen i 30 dagar.