Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett aktuellt ämne där fokus är stort ifrån såväl lagstiftare och myndigheter som ifrån media. Vi ser nästan dagligen rubriker i tidningarna om banker och andra finansiella institut som brustit i sina grundläggande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt läser om terroraktioner runt om i världen.

Livesändning – kurstillfället den 7 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Under denna kursdag kommer föreläsaren att gå igenom vilka regelverk som gäller inom penningtvättsområdet och även var du kan hitta relevant information om tillvägagångssätt och trender inom området. Vi går igenom vad penningtvätt, penningtvättsbrott och terroristfinansering är. Du kommer få inblick i vilka typer av verksamheter som omfattas av regelverket och skyldigheter för dig som revisor, redovisningskonsult eller annan rådgivare som omfattas av regelverket. Vi går igenom och drar lärdom av sanktionsbeslut och rättspraxis inom området. Vi går även igenom vad som händer på lagstiftningsområdet.

Som deltagare får du bl.a. kunskap om

 • Bakgrund och gällande regelverk inom området
 • Penningtvätt, penningtvättsbrott och terroristfinansiering
 • Fakta och statistik inom området, var du hittar information
 • Aktörer som omfattas av regelverket
 • Skyldigheter som revisor eller vid annan rådgivande verksamhet som omfattas av penningtvättsregelverket
 • Relevanta sanktionsbeslut och rättspraxis
 • Nyligen genomförda och kommande ändringar i penningtvättsregelverket

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till auktoriserade eller godkända revisorer, rådgivare och konsulter som erbjuder bokföringstjänster eller revisionstjänster. Kursen kan också vara relevant för andra som i sitt arbete kommer i kontakt med regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (t.ex. skatterådgivare, bolagsjurister, vissa anställda i finans- eller spelbranschen, compliance officers, centralt funktionsansvarig mfl.).

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09-00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Bakgrund och gällande regelverk inom området
  Vad är penningtvätt, penningtvättsbrott och terroristfinansiering
  Fakta och statistik

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Vilka sektorer/personer omfattas av AML-regelverket
  Skyldigheter som revisor, redovisningskonsult eller annan rådgivare/konsult

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Aktuella sanktionsbeslut från Finansinspektionen mfl.
  Genomgång rättspraxis

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Nyligen genomförda och kommande ändringar i AML-regelverket
  Avslutande workshop

 • 16.00-

  Kursen avslutas.