Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) har aktualiserats allt mer de senaste åren, inte minst efter de uppmärksammade granskningar som gjorts av etablerade institut, men också med den senaste tidens terroraktioner runtom i världen.

Under denna kursdag kommer föreläsarna att gå igenom grunderna i AML-regelverket och hur det påverkar företag i finansbranschen. Man kommer även att gå igenom erfarenheter av företagens arbete inom AML-området och Finansinspektionens praxis vid bedömning av företagens interna riktlinjer och riskbedömningar. Vidare berörs den senaste tidens förslag till ändringar i regelverket.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Bakgrund och relevanta regelverk på området
 • Grunderna i AML-arbetet hos finansiella företag och vad detta innebär
 • KYC och digitalisering – hur utformas processen för ditt företag?
 • Vad är en allmän riskbedömning och vad ska den ta sikte på?
 • Rollen som centralt funktionsansvarig – vad förväntas?
 • Rutiner för lämplighetsprövning och utbildning av anställda m.fl.
 • Granskning och rapportering till Finanspolisen
 • Relevanta sanktionsbeslut och praxis från Finansinspektionen
 • Kommande ändringar i AML-regelverket (femte penningtvättsdirektivets implementering samt ändringar i svenska föreskrifter för vissa typer av företag)

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till centralt funktionsansvariga, compliance officers och bolagsjurister verksamma inom olika slags finansiella institut som träffas av AML-regelverket, t.ex. kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag. Kursen kan även vara relevant för andra personer i verksamheten som i sitt arbete kommer i kontakt med AML-regelverket samt för revisorer och ekonomichefer.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  - Bakgrund och relevanta regelverk på området
  - Grunderna i AML-arbetet hos finansiella företag och vad detta innebär

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  - Vad är en allmän riskbedömning och vad ska den ta sikte på?
  - KYC och digitalisering

 • 11.45 -12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  - Rollen som centralt funktionsansvarig
  - Rutiner för lämplighetsprövning och utbildning av anställda m.fl.
  - Granskning och rapportering till Finanspolisen

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  - Relevanta sanktionsbeslut och praxis från Finansinspektionen
  - Kommande ändringar i AML-regelverket

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag