Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett aktuellt ämne där fokus är stort från såväl lagstiftare och myndigheter – som från media. Vi ser nästan dagligen rubriker i tidningarna kring olika aktörer som brustit i sina grundläggande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt läser om terroraktioner runt om i världen.

Livesändning – kurstillfället den 2 december kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Under denna kursdag kommer föreläsaren att gå igenom vilka regelverk som gäller inom penningtvättsområdet. Vi går igenom grundläggande begrepp som penningtvätt, PEP och terroristfinansering. Du kommer få inblick i vilka typer av verksamhet som omfattas av regelverket och vilka skyldigheter som gäller för den som omfattas av regelverket. Du får en översikt över aktuell hotbild och tillvägagångssätt samt praktisk vägledning till hur du kan göra för att förstå och analysera vilka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som finns i din verksamhet, hur en sådan riskbedömning kan utformas, dokumentation av kundkännedomsåtgärder och fortlöpande uppföljning av kunder. Vi drar slutligen lärdom av några relevanta sanktionsbeslut inom området.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

 • Vilka regler som gäller inom området och vad som är på gång
 • AML-regelverket
 • En förklaring av centrala begrepp som PEP, penningtvätt och terroristfinansiering
 • Vilka aktörer som omfattas av regelverket
 • Skyldigheter för den som omfattas av penningtvättsregelverket, bl.a. vilka interna rutiner och riktlinjer som krävs
 • En översikt av aktuell hotbild, trender och tillvägagångssätt inom området
 • En praktisk vägledning till hur du kan gå tillväga för att förstå vilka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som förekommer i din verksamhet, hur en riskbedömning kan utformas, dokumentation av kundkännedomsåtgärder och fortlöpande uppföljning
 • En översikt över några relevanta sanktionsbeslut och rättspraxis

Målgrupp:

Kursen har fokus på praktisk tillämpning och riktar sig främst till personer som är verksamma i branscher som omfattas av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och/eller som arbetar med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, t.ex. med kundkännedomsarbete, som centralt funktionsansvarig, compliance officer, m.fl.  Kursen kan också vara relevant för andra som i sitt arbete kommer i kontakt med penningtvättsregelverket (t.ex. bolagsjurister, vissa anställda i konsult-, finans-, konst eller spelbranschen, risk officers, centralt funktionsansvarig mfl.).

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  -Bakgrund och gällande regelverk inom området
  -Genomgång av centrala begrepp
  -Vilka aktörer omfattas av AML-regelverket

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  -Skyldigheter för verksamheter som omfattas, bl.a. vilka interna rutiner och riktlinjer som behövs
  -Översikt aktuell hotbild, trender och tillvägagångssätt inom området

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  -En praktisk vägledning till genomförande av och exempel på allmän riskbedömning/riskbaserat synsätt, kundkännedomsåtgärder och fortlöpande uppföljning

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  -En översikt över några relevanta sanktionsbeslut
  -Avslutande ord

 • 16.00-

  Kursen avslutas.