Kursens syfte är att belysa behandlingen och problemen avseende pensionsrättigheter vid bodelning och arv. Vi lyfter frågor avseende problematiken kring fåmanföretagarnas tjänstepensioner då vi även behandlar så kallade direktpensioner.

Kursen går även igenom problem avseende hur utländska försäkringar behandlas i bodelning, och belyser möjligheten att jämka ett förmånstagarförordnande.

Under dagen får du bland annat kunskap om:

 • Olika former av försäkringar
 • Skillnaden avseende traditionell försäkring och fondförsäkring
 • Skillnaden mellan pensionsförsäkring, tjänstepensionsförsäkringar, individuellt pensionssparande och kapitalförsäkringar
 • Direktpensioner
 • Hur behandlas pensionsskydd vid bodelning?
 • Hur värderas pensionsskydd vid bodelning?
 • Förmånstagarförordnande.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister och jurister inom bank och försäkring samt begravningsbyråer.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Genomgång av olika försäkringar och pensionsrättigheter och dess skattekonsekvenser

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Bodelningsreglerna vid äktenskapsskillnad av pensionsrättigheter samt dess värderingsproblematik.

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Genomgång av hur man skyddar pensionssparandet från hälftendelning i ÄktB

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Genomgång av Förmånstagarförordnandet samt Försäkringsavtalslagens tolkningsregler och jämkningsreglerna

 • 16.00

  Kursen avslutas