Vill du nå fram bättre när du håller presentationer, argumentationer och utbildningar? Vill du få folk att lyssna och minnas dina dragningar? Vill du få bättre koll på var din förbättringspotential finns och vad som redan är dina starka sidor när du kommunicerar?

OBS! Personlig coachning ingår ej i Kompetenspaketet.

Då är ett eller flera pass med retorikcoachning till för dig.

Alternativ 3 – Dina utmaningar
En annan variant av coachning är att vi inte utgår från övning utan snarare diskuterar dina situationer och utmaningar. Då blir coachningen full av tips och råd kopplade till din situation, eventuellt blandat med korta övningar.

Områden som är vanliga att vilja utveckla är:

  • Argumentationsteknik, att bli bättre på att argumentera för olika förslag och idéer i korta möten och presentationer.
  • Kunna presentera tydligt och kortfattat.
  • Bli bättre på att lära ut saker till dina lyssnare.
  • Hantera nervositet och oro.
  • Visa och väcka engagemang hos sina lyssnare.

Hur går det till?
Ett coachningspass är 90 minuter långt och genomförs individuellt. Innan tillfället har vi stämt av vad du vill fokusera på och hur just din coachning ska gå till. Vi bokar in en tid och träffas sedan online över Zoom, Teams eller någon annan plattform som passar dig och det vi ska göra. Vill du så är det tillåtet att du spelar in coachningspasset men det är inte tillåtet att du gör det tillgängligt för andra.

Om coacherna
De som kommer leda retorikcoachningen är Jenny Rosqvist och Torbjörn Andersson. De är utbildade retorikkonsulter och har båda över 15 års erfarenhet av att utbilda och coacha inom retorik och presentationsteknik. De arbetar framförallt med personer som är specialister inom olika områden eller har någon typ av ledande befattning. De vanligaste yrkesgrupperna är ekonomer, ingenjörer, chefer, projektledare, jurister, utredare, HR och forskare.

Du får självklart välja vem du vill bli coachad av. Har du exempelvis genomfört coachning eller mött någon av dem tidigare så skriv ditt önskemål i bokningen. Annars föreslår vi vem av oss som vi tror passar dig bäst utifrån din bransch, dina ämnen, dina önskemål, ditt språk och så vidare.

Alternativ inom coachning

I denna coachning-serie inom retorik och presentationsteknik finns även följande två alternativ:

  • Fokus: övning & feedback: Du håller en eller flera presentationer och får feedback på både innehåll och dig som presentatör.
  • Fokus: gå igenom och granska: Vi går tillsammans igenom din plan för en kommande presentation. Vi ser över och diskuterar exempelvis ditt upplägg, din inledning, dina PowerPoint-bilder och din struktur för att se hur du kan förstärka din dragning när den väl ska presenteras.
  • Fokus: dina utmaningar: Vi kan också hjälpa dig med dina utmaningar i olika kommunikativa situationer som är extra viktiga för dig. Vi hjälper dig med strategier, tips och råd samt övar på det som är viktigast. Det kan t ex röra sig om områden som att du vill bli bättre på att argumentera, hantera nervositet, utbilda, facilitera eller hantera motparter som använder fula knep.

 

OBS! Personlig coachning ingår ej i Kompetenspaketet.