Ny rättspraxis från Högsta domstolen under de senaste två åren, senast i juli 2013, i flera fall ändrar på förutsättningarna för personligt betalningsansvar vid kritisk kapitalbrist enligt aktiebolagslagen.

Ny rättspraxis från förvaltningsdomstolarna innebär att företrädare har ett strängare personligt ansvar för skatter och avgifter. För ägare och företrädare i aktiebolag finns ett personligt betalningsansvar bland annat vid ansvarsgenombrott (ABL 1:3), värdeöverföringar i strid med ABL 17:3, återbetalningsansvar vid transaktioner i strid med ABL 21:15, underlåtenhet att följa bestämmelserna vid kritisk kapitalbrist enligt ABL 25:1320 samt uppsåtligt eller oaktsamt skadande av aktiebolaget (ABL 29:13).

I kursen behandlas förutsättningarna för personligt betalningsansvar enligt nyssnämnd lagstiftning. Tonvikten ligger på det ansvar som utlöses vid företrädaransvar och kritisk kapitalbrist enligt ABL 25 kap., men även övriga fall behandlas utförligt. Vidare utreds vad det personliga ansvaret innebär och de bästa metoderna för att undvika ansvar, om det  överhuvudtaget är möjligt. I ett företag har företrädarna dessutom ett mycket omfattande personligt betalningsansvar för företagets skatter och avgifter. Rättspraxis visar att detta företrädaransvar är strikt och jämkningsmöjligheterna mycket begränsade.

Som deltagare får du kunskap om:

 • När ett ansvarsgenombrott kan bli aktuellt.
 • Vad som gäller om ansvaret för ägare och företrädare för så kallade processbolag.
 • Vad som  kan göras för undvikande av personligt betalningsansvar enligt bestämmelserna för kritisk kapitalbrist i ABL 25:13-20.
 • När och hur en kontrollbalansräkning bör upprättas.
 • Vad som kan göras för att täcka kapitalbristen.
 • Hur länge ett bolag kan drivas vidare med kritisk kapitalbrist.
 • Vilka förpliktelser som omfattas av det personliga ansvaret.
 • Hur omfattande det skatterättsliga företrädaransvaret är för aktiebolagets förpliktelser och skatter.
 • Vad som menas med grov oaktsamhet och när skatteansvaret kan undvikas.

Denna kurs ges i anslutning till Revisorns ansvar den 27 augusti.


Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, redovisningskonsulter, revisorer, styrelseledamöter och VD.


Kursprogram

 • 8.30–9.00

  Inskrivning och frukost.

 • 9.00–10.00

  Pass I
  Allmänt om förutsättningarna för personligt ansvar ABL 1:3, ABL 17:6-7, ABL 21:1-5, ABL 25:13-20 och ABL 29:1-3 samt enligt det skatterättsliga företrädaransvaret.

 • 10.15–12.00

  Pass II
  Närmare om ansvarsgenombrott, återbetalningsansvar, subsidiärt ansvar, betalningsansvar för underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning, för felaktig kontrollbalansräkning, för underlåtenhet att låta revisor granska kontrollbalansräkningen, för underlåtenhet att kalla till bolagsstämma, etc. Vilket är ansvaret för bolagets förpliktelser – vilka förpliktelser avses? Vem är ansvarig? När upphör ansvaret? Tidsfrister. Aktivitetskrav.

 • 12.00–13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00–14.30

  Pass III
  Närmare om kontrollbalansräkningens innehåll och revisors granskning av och yttrande över den. Jämförelse med ordinarie balansräkning. Aktivering av utgifter för forskning och utveckling. Vad kan göras för komma till rätta med kritisk kapitalbrist? När skall detta ske senast och i vilken utsträckning?

 • 14.45–16.00

  Pass IV
  Närmare om det skatterättsliga företrädaransvaret. Vad förutsätts för grov oaktsamhet? Vad innebär en styrelsepost i ansvarshänseende? Ställningen som verkställande direktör? Aktieägande? Faktiska företrädare? Vilka åtgärder kan vidtas för undvikande av ansvar? Förfarandet.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Trygg och seriös arrangör som lockar mig som deltagare med intressanta ämnen och föreläsare. Min favorit är Erik Nerep som är en absolut dignitet inom aktiebolagsrätt och affärsjuridik samt väldigt pedagogisk och underhållande.

Pär Hagman

Falu Ekonomi & Revision AB

Jag kommer definitivt hålla utkik efter andra passande kurser hos BG Institute, bra föreläsare och bra upplägg.

Maya Bäckström

LR Revision & Redovisning i Umeå

Fantastiskt bra upplägg, ypperliga föreläsare, bra arrangemang och mycket bra innehåll.
Jag har fyllt på min ryggsäck med massor av ny kunskap och upplevelsen har varit över mina förväntningar.

Kamilla Börjesson

Swegon