En e-kurs med anledning av de nya och tillfälliga regler som regeringen har införts till följd av den pågående situationen med Corona. Advokat och adj. professor Börje Leidhammar tar upp betydelsen av de nya reglerna.

Stefan Wahlberg, journalist och fd. chefredaktör Dagens Juridik, intervjuar Börje om bland annat vem som kan använda dessa nya regler och vilka möjligheter företag har för att klara sin ekonomi med hjälp av det tillfälliga regelverket.

Skatter och statliga avgifter är en tung post i företagens verksamhet – inte minst i svåra tider. Företag har dock möjlighet att begära anstånd med betalning i vissa situationer. Formuleringarna i lagen är relativt allmänt hållna och gäller bland annat situationer där ett anstånd skulle vara till fördel för staten, om utgången i en skattetvist är osäker eller om det föreligger ”synnerliga skäl”.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i en rad prejudicerande rättsfall bildat den praxis som gäller tolkning och tillämpning av just dessa bestämmelser. Vad är det som gäller för personligt betalningsansvar och anstånd? Hur bör man som företagare agera och argumentera i den här typen av situationer?

Kursen innehåller en grundlig genomgång av de nya och tillfälliga regler som har införts till följd av den pågående pandemin. Genom dessa bestämmelser ges företagare ännu större möjligheter att få anstånd hos Skatteverket och kan dessutom undkomma både det personliga betalningsansvaret och att hamna hos Kronofogden. Dessutom har regeringen infört tillfälliga regler om sänkta arbetsgivaravgifter.

I e-kursen får du bland annat kunskap om:

  • Anstånd med betalning av skatter och avgifter
  • Personligt betalningsansvar för företagets skatteskulder
  • Nya tillfälliga regler för anstånd med betalning av skatter och avgifter. Personligt betalningsansvar
  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
  • Övriga aktuella skattefrågor

Målgrupp:

E-kursen sig till skattejurister, redovisningskonsulter, advokater och företagare som berörs av de nya reglerna och som har behov av att känna till deras tillämpning för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av minskade intäkter till följd av Coronapandemin.