Välkommen till en kurs som har sitt stora fokus på att utveckla dig själv. Föreläsare är Thomas Lundqvist.

Att besitta ett personligt ledarskap är en nödvändighet. Thomas Lundqvist brukar ta liknelsen med säkerhetsgenomgången på flyget. Du måste först ta på dig din egen ansiktsmask i händelse av tryckfall för att sedan hjälpa din omgivning. Samhället och organisationer går igenom en revolution genom digitaliseringen, ett slags tryckfall menar Thomas. Detta kräver ett personligt ledarskap utöver det vanliga.

Föreläsaren kommer att förmedla sina egna erfarenheter och tankegångar inom personligt ledarskap, med en särskild inriktning mot hur du på ett enkelt sätt kan utveckla dig själv. Kursen kommer även att ta upp den allra senaste vetenskapliga forskningen inom området.

Kursen behandlar även andra utmaningar såsom hantering av besvärliga människor och hur du kan arbeta med målsättningar på ett nytt och innovativt sätt.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur du kan utveckla ditt lyssnande
 • Målarbete
 • Motivation och hur du lyfter dig själv till nästa nivå
 • Psykisk ohälsa – hur du personligen hanterar besvärliga situationer

Målgrupp:

VD, Affärsområdeschefer, HR, Projektledare etc. Egentligen alla som vill utveckla sitt personliga ledarskap.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Dag 1 - Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Utvecklas och utveckla ditt självledarskap
  • Lär dig lyssna, både på dig själv och på din omgivning
  • Så ser du till att du kommunicerar på rätt sätt gentemot dig själv
  • Utveckla din förmåga att hantera och förebygga missförstånd

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Hur du ställer krav på dig själv
  • Hur du som individ arbetar med krav och förväntningar på dig själv
  • Lär dig jobba målinriktat, skillnad på resultatmål och beteendemål
  • Hur du lyckas motivera andra

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Vad som krävs för att du ska lyckas
  • Trygghet och säkerhet i alla situationer
  • Skapa ett starkt självförtroende och en starkare självbild
  • Praktiska verktyg för att tillverka ett hållbart självledarskap

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Vi fortsätter med fler verktyg för att hitta din ”silverbullet” i ditt personliga ledarskap.

 • 16.00

  Kursen avslutas

 • 08.30-09.00

  Dag 2 - Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Lär dig mer om hur du skapar ett liv som fungerar
  • Hur fungerar stress och psykisk ohälsa. Livsvård och friskvård viktiga komponenter
  • Lär dig förutsättningarna för utveckling
  • Din egen roll i din egen utveckling

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Lär dig mer om hur du skapar ett ständigt lärande
  • Vad är lärande och hur fungerar det?
  • Lär dig förutsättningarna för lärande
  • Din egen roll i ditt eget lärande. Så hanterar du ”teknostress”

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Så hanterar du konflikter och svåra situationer med omgivningen
  • Vad ligger bakom konflikter och varför uppstår de?
  • Vad som händer med konflikter som du inte tar itu med?
  • Hur du hanterar starka grupper eller individer som sätter sig på tvären och förstör för dig
  • Så hanterar du grubblande och ältande

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Kursen avslutats med en innovativ och nytänkande övning som ger dig en flygande start i ditt personliga ledarskap

 • 16.00

  Kursen avslutas