I den här kursen får du en genomgång av hur de regelverk som styr ersättningen vid personskada tillämpas i praktiken.

Kursen har en praktisk inriktning.  Innehållet är grundat på den mångåriga erfarenhet som våra föreläsare Mats Wikner och Ola Schönning har när det gäller hantering av personskador – både i skadereglering och i processer. Under punkten ”ersättning för inkomstförlust” finns många intressanta frågor som blir belysta under kursen.

Vi tittar exempelvis på följande frågor:

 • Hur beräknas ersättning för inkomstförlust till barn och ungdomar som skadas och sedan inte kan arbeta – helt eller delvis?
 • I vilka fall kan schabloner accepteras?
 • Är Trafikskadenämndens praxis rimlig?

En annan aktuell fråga som tas upp är huruvida den skadade har gjort vad han eller hon har kunnat för att minska de ekonomiska verkningarna av skadan. Det är en fråga som lyfts fram alltmer av försäkringsbolagen, i regleringen och vid prövningen i olika nämnder. Vad som är rimligt att kräva av den som är skadad och vad som ersätts vid dödsfallsskador berörs.

Vidare tittar vi på när kan det finnas skäl att kritisera eller angripa försäkringsbolagens medicinska rådgivares bedömningar. Om det finns några tendenser i domstolarnas bedömningar när det gäller bevisvärderingen, främst de medicinska rådgivarnas bedömning, diskuteras. Föreläsarna ger även ett antal exempel på udda skadefall kopplade till Trafikskadelagens vidsträckta tillämpningsområde.

Som deltagare får du veta mer om:

 • Hur man praktiskt går tillväga när en personskada skall regleras
 • Ersättningsposterna
 • Preskription och ränta
 • Rätten till omprövning
 • Medicinska frågor vid reglering av personskada

målgrupp

Kursen passar advokater och jurister som biträder skadade vid reglering av personskador, såsom trafikskador, olycksfallsskador, patientskador och andra typer av skador. Kursen vänder sig även till offentliga försvarare och målsägandebiträden som har att tillämpa ersättningsbestämmelserna vid personskada samt till skadereglerare.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Olika typer av skador
  Inledande åtgärder
  Första mötet med klienten
  Fullmaktsfrågan
  Ombudskostnader

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Bevisbörda och beviskrav
  Ersättningsposterna
  Tabeller

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Forts. ersättningsposterna
  Omprövning
  Preskription
  Ränta

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Medicinska frågor
  Nämndsprövning
  Domstolsprövning

 • 16.00

  Kursen avslutas